fbpx
KARİYER

E-Flow güncel
sürüm notları

Yeni Kullanım ve Özellikler;

 • Listelere kayıt ekleyen kullanıcıların, birincil grubunun diğer üyelerinin de ilgili kaydı görüntüleyebilmesi sağlandı.
 • Yönetimsel Görüntüleme yetkisi olan bir kullanıcının süreç içerisinde tüm yetkilere sahip olması özelliği getirildi.
 • Designer DB Gözat ve DB Güncelle bileşenleri içerisindeki sorgu penceresinin tasarımı güncellendi.
 • Designer Hesapla bileşeni içerisindeki formül penceresi tasarımı düzenlendi.

Bug’lar;

 • Yeni kullanıcı eklerken “giriş maili gönder” butonu seçili olduğunda; sistemde mail tanımı yoksa hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Date veri elementinde min-max tarih hatalarının düzenlemeleri yapıldı.
 • Kullanıcılar menüsünde tercüme hataları düzeltildi.
 • LineItemTable veri elementi içeresindeki; numerik bir sütuna metinsel bir değerin yapıştırılması engellendi.
 • PopupSelect kontrolü sayfa alanında tasarım düzenlemesi yapıldı.
 • LineItemTable veri elementi içerisindeki; URL tipindeki bir kolona DB Gözat bileşeni, SetLineItemCellValue ve SetLineItemCellText fonksiyonları ile veri atılamıyordu, düzeltildi.
 • LineItemTable veri elementi içerisindeki; Date tipindeki kolona tarih girildiğinde: süreç üzerinden ‘Sayfayı Yazdır’ butonuna tıklandığında, mail ile gönderim sağlandığında ve TaskFormToPDF fonksiyonu kullanılarak dokümana alındığında seçilen tarihten 1 gün öncesi geliyordu, düzeltildi.

Yeni Özellikler

 • Yazdırılabilir sürüm API işlemine logo görseli dahil edildi.
 • Setup ile güncelleme yaparken; ‘connection timeout’ ve ‘max pool size’ değerlerinin Web Config üzerinden alınması sağlandı.


Bug

 • Başlattığım süreçlerde başlatılan süreçlerin detaylarını görüntüleyebilmek için farklı görev formuna geçilmesi gerekmekteydi, düzeltildi.
 • Görev hatırlatıcısında hatırlatılacak görev sayısı az ise; çoklama mevcuttu, düzeltildi.
 • Görev listesi başlatan ve atanan alanında tasarım düzenlemesi yapıldı.
 • Web üzerinde ‘Seçenekler’ sayfasında tasarım düzenlemesi yapıldı.
 • Döngüye giren bir alt süreç ile manuel tetikleme çakıştığı durumda veri tutarsızlığı oluşuyor hatası düzeltildi.
 • Hesapla bileşeninde performans optimizasyonu yapıldı.
 • Designer Layout açılırken; Designer crash oluyordu, düzeltildi.

Mobil Yeni Özellikler ve Bug’lar:

   Yeni Özellikler;

 • Mobilde Timezone bilgilerinin görüntülenebilmesi işlemi API’ye eklendi.

Yeni Özellikler

 • Excel sürükle bırak yapıldığında salt okunur kolona veri aktarılması için firma listesine parametre eklendi.


Bug

 • Başlattığım dahil olduğum sayfalarında tasarım düzenlemesi yapıldı.
 • Excel sürükle bırak işleminde performans optimizasyonu yapıldı.
 • Sistem loglarında hatalı sürece ve bileşene ait daha detaylı bilgi yazılması sağlandı.
 • Test modunda çalışmayan hesaplama fonksiyonlarının hataları giderildi.
 • Tasarımda kullanılan bileşenlerin adlarında “>,<” işareti varsa bir süre sonra tasarımın hata vermesine sebep olmaktaydı, düzeltildi.
 • Yinelemeli bileşenleri kullanılırken mail gönderdiğimizde doküman gitmiyordu, düzeltildi.
 • Konu alanına girilen html kod hataları giderildi.
 • Dokümanları dosya sistemine taşı parametresi aktif iken dokümanları görüntüleyememe sorunu giderildi.
 • Görev bildirim formu mail tasarımı hatası giderildi.
 • Aktif süreçlerde kayıt geçmişine geri dön hatası giderildi.
 • Numerik veri tiplerine koşul tetikleme özelliği getirilerek, “Boş Değer ve 0 Değeri İçin Zorunluluk Uyarısı Vermesi” hatasının giderilmesi sağlandı.
 • Başlattığım dahil olduğum süreçlerde kayıt bulunamadı hatası giderildi.
 • Sunucu ile ilk iletişim kopması durumunda lisans dosyası hemen siliniyordu, üç gün olarak değiştirildi.

 

Mobil Yeni Özellikler ve Bug’lar:

   Yeni Özellikler;

 • Yazdırılabilir sürüm pdf çıktısı alınma işlemi API’a eklendi.

    Bug’lar;

 • Koşullu gösterimlerdeki hatalar giderildi.
 • Mobilde durum göster dendiği zaman bilinmeyen bir hata oluştu hatası dönüyordu, düzeltildi.
 • Mobil cihazlarda yerelleştirme hataları giderildi.
 • Dropdown sorgularının Android de çalışmaması sorunu giderildi.

Yeni Özellikler

 • Delegasyon edilmiş bir kullanıcının delege tarihi bitmeden silinmesi engellendi.
 • Designer’da Rest servise body/raw tipine javascript, html ve xml eklendi. 


Bug

 • Yerelleştirme ayarının LineItemTable tarih tipli sütunlar içinde olması sağlandı.
 • Designer ekranlarında bir sürecin veri elementleri kısmında scroll yapılarak kopyalama yapıldığında başka bir sürece ilk veri elementini atıyordu, düzeltildi.
 • Süreç başlarken varsayılan değer atanmayan veri elementleri için veri tabanında kayıt atmıyordu, düzeltme yapıldı.
 • Designer’da kayıt geçmişine döndürülen süreç kilitli olarak geliyordu, düzeltildi.
 • Sadece etkin modda kayıt geçmişinden geri döndürülebilmekteydi, düzeltildi.
 • Sap servis/Web servis bileşenlerini kullanırken Xml etiketinde “*” karakteri bulunuyorsa; hata vermekteydi, düzeltildi.
 • Parola güncelledikten sonra tekrar şifre değiştir ekranı geliyordu, düzeltildi.


Mobil Bug

 • LineItemTable numerik tipli sütunlarda hesaplama hataları giderildi.
 • IOS cihazlarda yaşanan dropdown içerisine ilave edilen sorgularda soru işareti çıkması sorunu giderildi.
 • LineItemTable veri elementinde doküman yükleme sorunu her iki platform içinde hatalı çalışmaktaydı. Bu konu ile ilgili hem web tarafında hem de mobil tarafta güncelleme yapıldı.
Yeni Özellikler

 • Firma parametrelerine listelerdeki kayıtların tamamen silinebilmesi için gerekli özellik eklendi.
 • Hesapla fonksiyonları içerisine OrderBilling fonksiyonu eklendi.
 • LineItemTable sütunlarının zorunlu olup olamayacağı eylem butonlarına dahil olan zorunlu kontrollerini devral seçeneğine parametrik bir şekilde eklendi.
 • LineItemTable URL sütun tipi eklendi.
 • Delegasyon edilmiş bir kullanıcının delege tarihi bitmeden silinmesi engellendi.
 • Designer’da Rest servise body/raw tipine javascript, html ve xml eklendi.

Bug

 • Arama ekranındaki hatalar düzeltildi.
 • Farklı dillerde LineItemTable numerik sütunda yaşanan sorunlar giderildi.
 • Memo veri elementinin içeriğinin temizlenmesi ile ilgili sorun giderildi.
 • Görünüm oluşturulurken yaşanan sorunlar giderildi.
 • Arama ekranında süreç tanımı uzunsa eğer görünümde sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
 • Görev formlarında performans iyileştirilmesi yapıldı.
 • Yerelleştirme ayarının LineItemTable tarih tipli sütunlar içinde olması sağlandı.
 • Designer ekranlarında bir sürecin veri elementleri kısmında scroll yapılarak kopyalama yapıldığında başka bir sürece ilk veri elementini atıyordu, düzeltildi.
 • Süreç başlarken varsayılan değer atanmayan veri elementleri için veri tabanında kayıt atmıyordu, düzeltme yapıldı.
 • Designer’da kayıt geçmişine döndürülen süreç kilitli olarak geliyordu, düzeltildi.
 • Sadece etkin modda kayıt geçmişinden geri döndürülebilmekteydi, düzeltildi.
 • Sap servis/Web servis bileşenlerini kullanırken Xml etiketinde “*” karakteri bulunuyorsa; hata vermekteydi, düzeltildi.
 • Parola güncelledikten sonra tekrar şifre değiştir ekranı geliyordu, düzeltildi.

Mobil Bug

 • Admin tipli kullanıcıların kullanıcı arama menüsü düzenlendi.
 • Mobil üzerinden kullanıcı güncelleme yapıldığı zaman firma numarası 0 olarak güncelliyordu düzeltildi.
 • LineItemTable tetikleme işlemi için performans optimizasyonu yapıldı.
 • LineItemTable numerik tipli sütunlarda hesaplama hataları giderildi.
 • IOS cihazlarda yaşanan dropdown içerisine ilave edilen sorgularda soru işareti çıkması sorunu giderildi.
 • LineItemTable veri elementinde doküman yükleme sorunu her iki platform içinde hatalı çalışmaktaydı. Bu konu ile ilgili hem web tarafında hem de mobil tarafta güncelleme yapıldı.
Yeni Özellikler

 • Görev formundaki butonları gizleyebilmek adına hesaplamada yeni fonksiyon geliştirilmesi yapıldı.
 • Encrypted veri elementlerinin içeriğinin görüntülenip görüntülenmemesi için hesaplama fonksiyonu oluşturuldu.
 • Başlatma bileşeni pasif durumda olan süreçlerin görev listesinde gözükmemesi adına geliştirilme yapıldı.
 • LineItemTable checkbox sütununa toplu seçim özelliği getirildi.
 • LineItemTable veri elementinde sütun başlıklarını aşağıya indikçe görebilmek adına sticky yapısı geliştirildi.

Bug

 • Süreçlerden rapor oluşturulurken oluşan hatalar giderildi.
 • LineItemTable da Türkçe karakterler xml de hataya sebebiyet veriyordu, düzeltildi.
 • Sms login hatası giderildi.
 • Görev formunda zorunluluk kontrolü ile ilgili hatalar giderildi.
 • Almanca dil hataları giderildi.
 • LineItemTable veri elementinde alphanumerik sütuna uzun metin girişi yapıldığında alt satıra atmama problemi giderildi.
 • Buton zorunluluk hataları giderildi.
 • Liste ile alt liste arasında bağlantı kurulmuş ise veri elementinde çoklama durumu mevcuttu, düzeltildi.
 • Designer da süreçler arasındaki sıralama hatası giderildi.
 • Azerbaycan dilinde para birimlerinde ve numerik formatlarda decimal ve grup operatörleri hatalıydı, düzeltildi.
Yeni Özellikler

 • Devexpress raporlara Oracle ve MySQL veri tabanlarını ekleme özelliği getirildi.
 • Kullanıcı eklemede ilk girişte şifre değiştirilsin mi özelliği getirildi. (Normal kullanıcılar için)
 • Farklı dillerdeki hatalı tercümeler düzeltildi.
 • Tiger entegrasyon bileşenine satış sözleşmesi fişi eklendi.
 • Şifre değiştirdikten sonra anasayfaya dönmesi sağlandı.
 • Uygulama içi bildirimlerin görüntüleme süresi uzatıldı.

Bug

 • Lineitemtable checkbox sütununda seçim yapılmamış ise boş değer geliyordu bunun yerine ilk değerin false gelmesi sağlandı.
 • Karar bileşeni üzerinde fonksiyonların çalıştırılması sağlandı.
 • Popup select aramada noktanın virgüle dönmesi hatası düzeltildi.
 • Import- export sırasında oluşan hatalar giderildi.
 • Lineitemtable dropdown veri elementinde arama problemi giderildi.
 • Süreç verilerinde numerik formatlara sadece rakam girilmesi sağlandı.
 • Buton zorunlulukları ile ilgili hatalar giderildi.
 • Şifreyi unuttum yapıldığında maile gönderilen şifreyle giriş yapılamıyordu, düzeltildi.
 • Gettext fonksiyonunda popupselect verisi çift tırnak kullanılarak getiriliyorsa süreç takılı kalıyordu, düzeltildi.
 • Eml uzantılı dosya mail içerisinde açılamıyor hatası giderildi.
 • Numerik veri elementinin değeri Null ise karar bileşeninde takılma oluyordu, düzeltildi.
 • E-posta gönder bileşeninde tarih formatlarında problem yaşanıyordu, düzeltildi.

Yeni Özellikler

 • Listelerdeki veri elementlerinde hesapla fonksiyonlarının çalışması için geliştirme yapıldı.
 • Arama kısmı için performans iyileştirmesi yapıldı.
 • DB gözat ile LineItemTable veri elementine veri eşleştirme yapıldığı zaman Dropdown tipli sütunların value ve value text bilgileri ayrı ayrı set edilsin diye geliştirme yapıldı, kullanım örneği aşağıdaki gibidir.

SELECT USERID{%vt%}USERNAME FROM SEC_USERS

 • Başlattığım, dahil olduğum ve tamamlanan süreçlerim ekranında LineItemTable veri elementi için yetkiye dayalı görünüm geliştirmesi yapıldı.
 • Listelerde test modu özelliği eklendi.
 • Login ekranından firma numarası alanı kaldırıldı bunun yerine kullanıcı adı ve mail adresi diğer firmalarda mevcut ise firma seçimi yapılması sağlandı.
 • Liste bileşenlerine süreç başlatma tipi eklendi. Buna göre listelerde bir kayıt eklendiği zaman başlayacak sürecin hemen mi yoksa kullanıcı isteğine göre mi başlaması gerektiğine dair seçim özelliği getirildi.
 • Devexpress sürüm geçişi sağlandı. (Mevcut sürüm 17.2.8.0, yeni sürüm 21.2.12.0)


Bug

 • LineItemTable veri elementini Dropdown sütunlarda performans iyileştirmesi yapıldı.
 • DMS de Excel dosyalarının açılamama sorunu giderildi.
 • Listeleri favorilerine ekleme ile ilgili sorun giderildi.
 • LineItemTable veri elementindeki barkod ekleme ile ilgili sorunlar giderildi.
 • Machine Learning ile ilgili revizyon yapıldı.
 • LineItemTable veri elementi PopupSelect sütununda arama yapılamıyor sorunu giderildi.
 • Lisans kontrolü esnasında karşılaşılan hatalar giderildi.
 • Dil seçeneklerinde karşılaşılan hatalar düzeltildi.
 • Görev bildirim tasarımı yapıldığında süreç üzerinde tekrar değişiklik yapıldığında görev bildirim tasarımı silinmekteydi düzeltildi.
 • E-Fatura Kontrol bileşeninde ubl kaynaklı servisin durması hataları engellendi.
 • E-Flow servis ile ilgili revizyon yapıldı.
 • Rest servis bileşeninde dönüş tipi xml olduğunda sonuç gelmiyor hatası giderildi.
 • LineItemTable veri elementinde validasyon hataları giderildi.

Yeni Özellikler

 • LineItemTable da “CTRL+Enter” a basıldığında yeni satır eklenmesi sağlandı.
 • Veri kaynaklarına Mysql geliştirmesi yapıldı.
 • Logo versiyonu güncellendi.
 • Tiger entegrasyon bileşeni ile satış fatura oluşturma işleminde faturaya birden çok parçalı ödeme için vade tarihleri de tanımlamak için alanlar eklendi.
 • Alt liste ile liste arasında veri bağlantı yapısı oluşturuldu.
 • LineItemTable numerik için “%” formatı eklendi.
 • Süreç verisinde bütün veri elementlerine düzenle ve kaydet butonları eklendi.
 • Designer Doküman veri tipli elementlerde uzantıların kullanıcı tarafından belirlenmesi sağlandı.


Bug

 • Görev listesindeki 3 nokta butonunun içindeki butonların çalışmama hatası giderildi.
 • Görev formunda konu boş olunca inceleme modu açılmıyordu, düzeltildi.
 • LineItemTable tetikleme hataları giderildi.
 • Db Gözat ve Db Güncelle sonuç değişkenine boş değer atanabilmesi sağlandı.
 • Panolarda JavaScript console ekranında düzenleme yetkisi olmadığı halde console dan JavaScript kodu ile
  düzenleme alanına girilmesi engellendi.
 • LineItemTable içerisine excel ile sürükle bırak yapılınca 20’den fazla data olduğunda bütün dataların ilk sayfada görüntülenme hatası giderildi.
 • Yandex mail gönderimlerinde hata alınmaktaydı, düzeltildi.
 • DMS pro’da yüklediğimiz bazı dokümanların açılmaması sorunu giderildi.
 • İşleniyor uyarısı yükleniyor olarak değiştirildi ve sayfaya ortalandı.
 • Dosya yükledikten sonraki yüklendi yazısı her dile göre uyarlandı.
 • Web config içerisindeki mail ayarları web arayüzde firma düzenle kısmına default olarak gelmesi sağlandı.
 • Görev listesi görünümünde düzeltmeler yapıldı.
 • Arama ekranında geri yapıldığında aynı sayfada kalması sağlandı.
 • LineItemTable içindeki validasyon hataları giderildi.
 • LineItemTable da çoklu barkod girişlerinde görülen hatalar düzeltildi.
 • LineItemTable dropdown sütununda sayfalama yapıldığında ya da kaydet yenile işlemlerinde dropdown verilerinin
  yanlış gelmesi problemi düzeltildi.
 • Custom html mail butonlarının çalışmaması sorunu giderildi.
 • Yan menüdeki süreç arama kısmında arandıktan sonra scrollbar’ın aynı yerde kalması sorunu giderildi.
 • LineItemTable da tarih arama problemi düzeltildi.
 • LineItemTable Numerik sütunda ondalık ayracının iki kere girilmesi engellendi.
 • LineItemTable numerik alandan data silinememe hatası giderildi.
 • Test modunda Hesapla bileşeni Length fonksiyonu memo elementinde çalışmıyordu,düzeltildi.
 • Süreç filtresi seçimi yaptıktan sonra sıralama filtrelerinde değişiklik yapıldığında veriler düzgün gelmiyordu,düzeltildi.
 • LineItemTable içinde numerik veri elementi için validasyon yazdığımızda değer geçersiz olsa da ilerleyebiliyor ve numerik ile alfanumerik elementlerde validasyon olduğu halde boş olunca yeni satır eklenebiliyordu ve ilerlenebiliyordu, düzeltildi.
 • Test modunda “TryToContinueProcess” çalışmıyordu, düzeltildi.
 • Import yapıldığında GID yoksa; görev formu ve manuel başlatma bileşenine “[]” ekleniyordu, düzeltildi.
 • Grup adı değiştirildiğinde E-Posta Gönder bileşeninde grup ismi güncellenmiyordu, düzeltildi.
 • Dms Pro da çoklu dosya yükleyememe sorunu düzeltildi.
 • Süreç Üzerinden Oluşturulan Pano ve Raporlarda Veri Elementlerinin Gözükmemesi sorunu düzeltildi.
 • Designer Koşul girildikten sonra koşul olduğunda ‘*’ işareti gelmiyordu , düzeltildi.
 • Designer Import/Export yapılırken sürecin kilitlenmesi sağlandı.
 • Designer Liste Güncelle Bileşeni Güncelleme ve Silme işlemlerinde CIID olmadığında crash oluyor hatası
  düzeltildi.
 • Designer Tiger entegrasyonda LineItemTable da AA sütunu ve sonrası eşleştirmelerde eşleştirmiyordu ve çoklama
  hatası düzeltildi.

Yeni Özellikler

 • Sms ile login olma işlemleri yapıldı.
 • Liste ekranlarında ikon ve renk tasarımlarının dinamik olarak değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Designer da E-Posta Kontrol bileşenine “kime” nesnesi eklendi.
 • Görev formu bilgilendirme alanına farklı dillere göre yerelleştirilmesi sağlandı.
 • Listeler grid görünüm alanına doküman elementi eklenebilmesi sağlandı.
 • Dokümanların mobil uygulamada ön izleme yapılabilmesi sağlandı.
 • Tiger entegrasyonda kasa İşlemlerinde type’a göre json güncellemesi sağlandı.
 • Uygulama içerisinde kullanılan veritabanı şemaları güvenlik açığı oluşturma sebebiyle kaldırıldı.
 • DB Güncelle ve Db Gözat bileşenlerinde hata durumlarının form üzerinde bir veri değişkenine atanabilmesi sağlandı.
 • Rest Service bileşeninde cevap kodlarının veri elementine set edilebilmesi sağlandı.
 • Designer da sürece girildiğinde farklı bir kullanıcının giriş sağlamaması adına süreç kilitleme özelliği eklendi.
 • Süreç etkinleştirildiğinde yapılan değişikliklerin açıklamasının not olarak eklenmesi sağlandı.
 • Designer da süreç veya liste açıldığında SYS_LOG tablosuna log atılması sağlandı.
 • 404 Not Found ve 500 Internal Server hata sayfaları eklendi.
 • Designer’a Arapça, Azerice, Portekizce ve Lehçe dilleri eklendi.
 • Designer Layout’un sıfırlanabilmesi için “varsayılana geri dön” butonu eklendi.
 • Salt okunur olduğu durumlarda doküman veri elementindeki dosya seç butonu kaldırıldı.


Bug

 • LineItemTable da numeric alanlarda format hataları giderildi.
 • LineItemTable da bulunan pop-up select alanında arama yapıldığında ortaya çıkan hatalar giderildi.
 • LineItemTable da toplam, max değer, min değer fonksiyon hataları giderildi.
 • Mobil lisans problemi giderildi.
 • Alt listelerde “listelerde göster” özelliği işaretli ise web arayüzde filtreleme hatası giderildi.
 • Süreç durumunda yer alan süreç verisinde Dropdown veri elementinde düzenleme yapıldığında id değerini kaydetmekteydi, düzeltildi.
 • Görev formu veya Listelerde yer alan Signature veri elementi upload klasörüne yüklenmeme hatası giderildi.
 • Oracle veritabanında bazı hatalar giderildi.
 • Integrated Security true olarak seçildiğinde kaydetmiyordu, düzeltildi.
 • Validasyonlarda sıralama yapıldığında dataların (¿) şeklinde görünme sorunu giderildi.
 • Rest service içince json propertysi olarak biz sayısal diziye veri atarken tırnaklı gelme sorunu giderildi.
 • Mail gönderirken yöneticime göndermek istendiğinde hata vermekteydi, güncellendi.
 • Görev formu açıklama kısmı 150 karakterden fazla değer almama hatası düzeltildi.
 • Dokümanları dosya sistemine taşı parametresi Firma düzenle alanındaki parametrelere alındı.
 • Netsis Entegrasyonda Rest Servisi kullan kutucuğu seçildikten sonra süreç kapatılıp açıldığında kutucuk işaretsiz gelmekteydi, düzeltildi.
 • Yeni süreç oluştururken bileşen yer almıyorsa kaydedildiğinde designer kapanmaktaydı, hata mesajı çıkartılarak crash olması engellendi.
 • Designer Import/Export yapıldığında alt sürecin veri eşleştirmesi gitmekteydi, düzeltildi.
 • Designer Import/Export yapıldığında görev formunda göreve atanan kısmı “herkes” e dönüyordu, düzeltildi.
 • Designer da koşul yazılırken tek tırnak ile kaydedildiğinde görev formunda görüntülenmiyordu, uyarı eklenerek tek tırnak ile ifade yazılması engellendi.

Yeni Özellikler

 • LineItemTable veri elementi için görsel düzenleme yapıldı.
 • Designer yönetici yetkisi sisteme ilave edildi, buna göre artık designer yetkisindeki kullanıcılar sadece süreci tasarlayıp kaydedebilecekler fakat etkinleştirme işlemini sadece designer yönetici yetkisine sahip kullanıcılar yapabilecekler.
 • Tiger Entegrasyon bileşeni “Malzeme Fişi” kaydı için UNIT.CONV_FACT1 ve UNIT.CONV_FACT2 alanları ilave edildi.
 • Görev formu tasarım için Tab control ve Group box özellikleri geliştirildi.
 • DMS’ e sol menüye versiyon numarası eklendi.
 • Listelerde koşullu gösterim özelliği aktif edildi.
 • Designer Element penceresine Tasarımcı Görünümünün açıklaması eklendi.


Bug; 

 • Süreç durumunda Element adlarının dile göre getirilmesi sağlandı.
 • Listeden Alt listeye geçişte LineItemTable veri elementine kayıt ekleme hatası düzeltildi.
 • Görev listesi konu kısmı boş olduğunda (-) işaretinin gelmesi engellendi.
 • Listelere ekleme işleminden vazgeçildiğinde boş kayıt oluşması sorunu düzeltildi.
 • Süreç durumu üzerinden süreç sonlandır yapıldığı zaman 404 hatası vermesi sorunu giderildi.
 • Liste ve alt listelerde koşullu gösterimlerin hatalı çalışması durumu düzeltildi.
 • DMS Word Açmama sorunu giderildi.
 • Oracle ya da OLEDB veri kaynağında Connection Timeout hatası giderildi.
 • LineItemTable veriler kaydedilmeden, filtreleme sıralama ve satır silme işlemlerinde oluşan hatalar çözüldü.
 • Görev formu yazdır butonunda LineItemTable, tarih ve doküman alanlarının hatalı çıktısı düzeltildi.
 • Numeric formatlarda görev formundan diğer görev formuna geçişlerde “.” ve “,” karakterleri bozuluyordu, düzeltildi.
 • Import/Export edilen süreçlerde ID çakışması engellendi.
 • Designer Doküman elementinde size(boyut) belirlenmesi için format tabı eklendi.
 • Encrypted numeric veri elementi değerinin veri tabanına kaydetme sorunu giderildi.
 • Genel arama kısmında 1 ya da 2 harfle arama yapması sağlandı.
 • Yeni kullanıcı açıldığında mailin içindeki “Buraya tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz” linkinin çalışması sağlandı.
 • LineItemTable veri elementinde satır toplam ve satır silme işlemlerinde oluşan hatalar giderildi.
 • Süreç verisinde düzenle butonuna tıklandığında veri kaydedilmeme hatası düzeltildi.
 • Designer E-Posta gönder bileşeninde ekler ve harici ekler yerleri güncellendi.
 • Designer Recaptcha sorunu giderildi.

Yeni Özellikler

 • Listelerde boş kayıt eklenmemesi adına geliştirme yapıldı.
 • E-Flow lisans servisinde güvenlik güncellemesi yapıldı buna göre TLS 1.2 güvenlik protokolü ile çalışması sağlandı.
 • E-Flow ekranlarında performans optimizasyonu yapıldı.
 • ConvertUblToHtml(UBL) fonksiyonu için xslt 2.0-3.0 desteği getirildi.
 • LineItemTable veri elementinde numerik sütun tipleri için format kodu kullanılır ise yuvarlama hesabı yapıldı.
 • E-Flow Mambu (banking core) entegrasyonu yapıldı.
 • Bir sürecin doküman veri elementini başka bir süreçten süreç numarası ile birlikte çağrılabilmesi için hesapla fonksiyonu oluşturuldu. SetDocument(CIID,DID)
 • Veri elementlerinin görev formunda daha okunabilir hale gelmesi için görsel düzenleme yapıldı.
 • Zip dosyalarının LineItemTable veri elementine satır satır doküman oluşturabileceği hesapla fonksiyonu oluşturuldu. ExtractZipToLit(table,tablename,processid,did,colid,userid)
 • Numerik veri elementi için format kodlarının sayısı arttırıldı buna istinaden eğer listede olmayan format kodu mevcut değilse yazılabilmesi sağlandı.
 • Tiger entegrasyon bileşeni malzeme yönetim fişine TRANSACTION.SL_DETAILS parametresi eklendi.
 • LineItemTable veri elementi için görsel düzenleme yapıldı


Bug; 

 • Log dosyalarına CIID parametresinin eklenmesi sağlandı.
 • Firma listesi parola değiştirme suresi default değeri düzenlendi.
 • “Db Güncelle” bileşeninin E-Flow veri kaynaklarına girilmiş olan zaman aşımı suresinden faydalanması sağlandı.
 • Görev listesi filtre sekmesinde sorun giderildi.
 • Rapor oluşturulurken veri kaynağı seçimi düzeltildi.
 • Listelerde filtreler ile ilgili sorun giderildi.
 • Görev listesi başlattığım, başlattığım ve tamamlanan, dahil olduğum süreçlerde tarihe göre sıralanmıyor hatası giderildi.
 • Doküman yönetim sisteminde favoriler ve son görüntülenen dosyalarının açılamama sorunu giderildi.
 • Raporlar sekmesinde filtrelemeler çalışmıyor sorunu giderildi.
 • “SAP Servis” bileşeninde parametre düzenlemesi yapıldı.
 • “E-posta Gönder” bileşeninde lineitemtable veri elementi dokümanlarının mail ekinde gönderilmesi sağlandı.
 • Firma yöneticisinin eğer süreç tasarımcısı yetkisi bulunmuyor ise designer ikonunu görmesi engellendi.
 • LineItemTable veri elementi sıralama sorunu giderildi.
 • “Liste” ve “Liste Güncelle” bileşenlerinin çalışmaması sorunu düzeltildi.
 • String veri elementlerinde değer olarak çift tırnak bulunması durumunda eposta gönder bileşeninde hata alınıyor sorunu çözüldü.
 • İmport-export işlemi yapıldığı zaman “Web Servis”, “SAP Servis”, “Rest Servis” bileşenlerinin cevap veri elementi değerinin boş gelmesi sorunu giderildi.
 • “Tiger Entegrasyon” bileşeni Rest Servis gönderimleri için seri lot aktarımının başarılı bir şekilde çalışması sağlandı.
 • Görev listesinde başlattığım, başlattığım ve tamamlanan, dahil olduğum süreçler içerisinde dokümanların indirilebilmesi sağlandı.

Yeni Özellikler

 • Makine öğrenmesi ile string ve assigment veri elementlerinde otomatik tahminleme özelliği eklendi. (IIS 32 bit uygulamaları etkinleştir ‘True’ olması gerekmektedir.)
 • Yönetim firma listesi sayfasından yeni firma oluştururken isteğe bağlı parola geçerlilik süresi parametresi getirilmiştir. Firma düzenleme sayfasında aynı işlem gerçekleştirilebilmektedir.
 • Yönetim → Veri Kaynakları sekmesinden veri kaynağı oluştururken bağlantı zaman aşımı(sn) parametrik olarak seçilmesi sağlandı.
 • Listeler yapısında alt listelere kolon sıralama özelliği eklendi.
 • Listeler yapısına Ayarlar → Seçenekler sayfasına liste detay tam ekran parametre özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde liste detay sayfasının tam ekran olarak açılması sağlandı
 • Alt Listelerde özellik tabı eklenerek görünürlük güncellemesi sağlandı. Bu sayede listeler menüsünde alt listelerin görüntülenmesi sağlandı.
 • Görev formu kayıt yapısında performans optimizasyonu yapıldı. 
 • Genel performans iyileştirmesi yapıldı. 
 • Görev formu tasarımında optimizasyon yapıldı. 
 • Listeler tasarımında optimizasyon yapıldı.
 • Görev formu yazdırılabilir sürüm içerisinde LineItemTable’ın boyutu hizalandı.
 • LineItemTable aktif satır arka plan renk düzenlemesi yapıldı.
 • Kullanıcı menüsüne 5 özel kod alanı eklenerek 10 özel kod alanı oldu.

Bug; 

 • LineItemTable veri elementinde Dropdown seçimi ilgili liste hatası giderildi. 
 • Görev formu koşullu gösterim hataları ile ilgili düzenleme yapıldı. 
 • Görev formu butonları zorunlu kontrol devral hatası düzeltildi. 
 • LineItemTable veri elementinde sütunların birbirlerini tetiklemesi ile ilgili hatalar giderildi.
 • Tarih veri elementi için görev formlarında formatların hatalı çalışması giderildi.
 • LineItemTable veri elementinde freeze fonksiyonu çalışmıyor hatası düzeltildi.

Yeni Özellikler

 • Bazı değişkenlerin sadece tasarımcı tarafında görünmesi sağlandı.
 • Görev Formu için Değişiklikleri Kaydet butonunu gizle özelliği eklendi.
 • Logo Items barcode güncellemek için UpdateItemUnitBarcode adlı hesapla fonksiyonu eklendi.
 • LineItemTable’a sütun bazlı filtreleme özelliği eklendi.
 • LineItemTable’a sütun bazlı sıralama özelliği eklendi.
 • LineItemTable sayfalama(paging) işleminde performans optimizasyonu yapıldı.
 • Listeler’de tablo yapısında sütun bazlı filtreleme özelliği yapısına eklendi.
 • Karmaşık (complex) parola seçimlerinde parola uzunluğu belirlemesi sağlandı.
 • Test et modu ile çalışırken firma bilgilerini canlı db’den çekmesi sağlandı.
 • Rapor/Pano ekranında bir rapora tıklandığında view modda açılması sağlandı.
 • DMS’de doküman versiyonlama da yorum yazılması sağlandı.
 • Parola değiştirme süresi parametrik şekilde belirlenmesi sağlandı.
 • MSSQL Server için Connection Timeout süresi parametrik şekilde belirtilmesi sağlandı.


Bug

 • Görev formunda date ve doküman tipleri için hatalı çalışan zorunlu kontrolü düzeltildi.
 • Tablo tetikleme sorunu giderildi.
 • Görev listesi hataları düzeltildi.
 • LineItemTable Dropdown element hatası düzeltildi.
 • Popup elementi sorgu hatası düzeltildi.
 • Pano ekranında Tasarım Modu (SwicthToDesigner) kodu çalıştırıldığında yetkisi olmayan kullanıcıya dizayn ekranının açılması engellendi.
 • Görev Formunda koşullu göster, salt okunur ve zorunlu alanların, checkbox elementinde birden fazla seçenek ile koşul kontrolü yapılamıyor hatası düzeltildi.
 • Görev Listesi ekranında sol üst ARAMA filtresi’nde tüm kullanıcıların gelmemesi hatası düzeltildi.
 • Listeler filtre alanında tasarım düzenlemesi yapıldı.
 • Pano/Rapor tasarımında, tasarım modu simgesi kayması düzeltildi.
 • LineItemTable sütun zorunluluğu hatası düzeltildi.
 • Delegasyon gruba atandığında görev listesinde görünmesi sağlandı.
 • Mobil’de LineItemTable bileşenin kaydedilmesi problemi çözüldü.
 • LineItemTable tetikleme alanlarında düzenleme yapıldı.
 • Listeler ekranında Kaydet butonuna tıklandığında pencere(modal) kapanmıyor hatası düzeltildi.
 • Test modunda dokümanın kaybolması sorunu giderildi.
 • Görev Formu Koşullu Göster’de PopupSelect ve RadioButton seçimlerinde formül çalışmıyor hatası düzeltildi.
 • AddNewLine fonksiyonu ya da DB Gözat bileşeni ile LineitemTable doldurulduğunda, validasyon kontrolü sağlanmıyor hatası düzeltildi.
 • DevExpress Dashboard tarih problemi giderildi.
 • Görev Listesi atanan filtre problemi giderildi.
 • Listeler’de doküman tip veri elementi hataları düzeltildi.
 • Kayıt geçmişi alanında metin güncenlemesi yapıldı.
 • Görev formunda dropdown element boyutlandırma hatası düzeltildi.
 • Görev formu sağ üst 3 nokta durum butonu çalışmıyor hatası düzeltildi.
 • Süreç detay sayfasında yeni süreç başlatılamıyor hatası düzeltildi.

Yeni Özellikler

 • LIT Tablo kolon tasarımı standart, tooltip ve alt satır özellikleri ile parametrik hale getirilmiştir. (Firma listesi Parametreler ekranından güncellenebilir.)
 • LIT numeric sütunlara veri yapıştırma işlemi engellenmiştir.
 • Durum göster ekranında süreç verilerinin kayıt geçmişlerinin görülmesi sağlanmıştır.
 • GetLineItemTableEx Fonksiyonunda “Tüm Sütunlar” görülmesi için parametre eklenmiştir.
 • Tiger Entegrasyonunda DispatchBilling fonksiyonu eklenmiştir.
 • Tablo doküman tipli sütunların veya doküman elementinin base64 formatında alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Listeler arası gezinilebilmesi için arayüz grafiksel gezinme (breadcrump) özelliği eklenmiştir.
 • Alt listelere filtreleme özelliği eklenmiştir.
 • Designer Tiger Entegrasyon Cari Hesap Fişi, Satınalma Sipariş Fişi, Satış Sipariş Fişi türlerine yeni alanlar eklenmiştir.
 • Designer, eklenen alt listelerin listelerde görünürlüğü seçime bağlanmıştır.


Bug

 • Exchange mailler için sertifika problemi giderilmiştir.
 • DMS özel karakterli dosyaların açılmaması durumu giderilmiştir.
 • DMS favori ve sık kullanılanlar menüsü boş gelmesi durumu giderilmiştir.
 • LineItemTable popUp select Türkçe karakter aramada yaşanan sorun giderilmiştir.
 • LineItemTable popUp select tek karakter aramama sorunu giderilmiştir.
 • PopUp select elementi koşullu gösterim sorunu giderilmiştir.
 • Rapor parametre sorunu giderilmiştir.
 • Dashboardlarda Tarih/Saat formatının düzgün gelmemesi sorunu giderilmiştir.
 • Mobil uygulamada sorguların sıralanmaması ve sorgularda verilerin gelmemesi sorunu giderilmiştir.
 • SetLineItemCellValue fonksiyonu kullanılarak tabloya doküman ekleyememe sorunu giderilmiştir.
 • LIT Excel Export fonksiyonu için numeric değerlerin formatlanabilmesi sağlanmıştır.
 • TaskFormToPdf fonksiyonu test modunda çalışmıyor sorunu giderilmiştir.
 • Veri elementleri çoklu dil hatası giderilmiştir.
 • Başlattığım, tamamlanan ve dahil olduğum süreçlerin filtrelenmesinde yaşanan aksaklık giderilmiştir.
 • Designer E-Posta Kontrol Bileşeninde kaydetmede yaşanan sorun giderilmiştir.
 • Görev formu koşul alanlarının silinmesi durumu giderilmiştir.
 • Tiger Entegrasyonu için Ekleme, Güncelleme, Silme fonksiyonları eklenmiştir.

Yeni Özellikler

 • Oluşturulan kullanıcı gruplarına Aktif/Pasif özelliği getirildi.
 • Custom HTML Form için güvenlik güncellemesi yapıldı.
 • Tiger Entegrasyon Satış Siparişi Fişine Ödeme Alanları dahil edildi.
 • Rest Serviste güncelleme operasyonu devreye alındı.
 • Tiger Entegrasyon malzeme sınıf bağlantısı için ilave hesapla fonksiyonu oluşturuldu.
 • Tiger Entegrasyon Alış Fiyat Fişi eklendi.
 • Görev Formunda elementlerin hizalanması sağlandı.
 • Dropdown string bir veri elementinin seçilen değerine göre LineItemTable’da filtreleme yapması sağlandı.
 • Rapor ve Dashboard alanlarına sorgu yazmadan süreç verileri üzerinden rapor yapılabilme özelliği getirildi.
 • Görev Listesi Pasta Grafik ekranlarında görevlerin sayısının da görüntülenmesi sağlandı.
 • Pasta Grafik ekranlarında görev sayısı dışında görev durumuna göre listeleme özelliği getirildi.
 • Pasta Grafik alanında görevler duruma göre gruplanacak şekilde revize edildi.
 • LineItemTable içerisindeki Dropdown türlü kolon alanında order by tetikleme düzenlemesi yapıldı.


Bug

 • LineItemTable satır silme yapısında paging hatası düzeltildi.
 • DMS Süreci başlatan kullanıcıların dokümanları görememesi sorunu giderildi.
 • İnceleme yetkisi kullanıcı görev içeriğini göremiyor sorunu düzeltildi.
 • Listeler geri ikonunu navigasyonundaki ilk sayfaya atma hatası düzeltildi.
 • Designer Türkçe de E-Fatura kontrol sorunu giderildi.
 • Listelerde Lit Pop Up Select paging yapıldığı zaman listenin silinmesi sorunu giderildi.
 • Liste bileşeni içerisinde Yeni Kayıt Ekle/Sil/Güncelle işlemleri yapıldığında liste CIID bilgisinin döndürülebilmesi sağlanmıştır.
 • Oracle Sorguları LineItamTable PopUp Select elementi arama yapmıyor sorunu düzeltildi.
 • TaskFormToPdf fonksiyonu tablo elementinin tarih sütunlarına göre veri getirmiyor olması sorunu giderildi.

Yeni Özellikler

 • Listeler katalog navigasyon tasarımı optimize edildi.
 • LineItemTable alphanumeric alanlara tooltip yapısı entegre edildi.
 • Görev listesi sorgusu üzerinde performans güncellemesi yapıldı.
 • Dokümanların mobilde görünmesi parametrik hale getirildi.
 • Görev formu tam ekran açılma özelliği parametrik olarak aktif edildi.
 • Listeler numeric ve date tiplerine göre de order edilebilme özelliği sağlandı.
 • Grup yöneticisi olan kişinin gruptaki kişilerin görevlerini görebilmesi sağlandı.
 • Dahil olduğum süreçler sayısını çeken sorguda performans düzenlemesi yapıldı.
 • Web Temada değişikliğe gidildi.
 • Bileşenler arasındaki geçişte performans artışı sağlandı.
 • Hesapla Bileşenine JsonParse metodu eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşenine serbest meslek makbuzu fiş türü eklendi.
 • Görev listesi konu alanında alt satıra geçilme özelliği sağlandı.
 • Koşullu gösterme formullerinde birden fazla koşula göre işlem yapılabilmesi sağlandı.
 • Tiger entegrasyon bileşenine EDESPATCH DOC_DATE DOC_TIME alanları eklendi.


Bug

 • LDAP Login hatası düzeltildi.
 • Form borderleri değiştikten sonra tablo zorunlu sütunlarının belirli olmaması sorunu düzeltildi.
 • DB Gözat bileşeni için tarih sütunlu bir sorgudan null değer dönüyor ise exceptiona düşmesi engellendi.
 • ConvertToExcel fonksiyonu için tarih formatlarının belirtilen formata veya o anki E-Flow dile göre getirilmesi sağlandı.
 • Görev kişiye atanmış ise eylem butonlarına basıldığında görevi devralması sağlandı.
 • TryToContinueProcess fonksiyonu için opsiyonel IsTest parametresi eklendi.
 • Tiger Seri Lot Aktarımında İlgili satırın miktarı 0 ise o satıra ait SL_DETAILS kaydı atmaması sağlandı.
 • Tablo paging ile döküman elementi format bozulma hatası düzeltildi.
 • LineItemTable tetikleme yapısında oracle sorgusu çalışmama sorunu düzeltildi.
 • Dahil olduğum süreçler sorgusu optimize edildi.
 • Firmalarda e-posta ayarları kullanıcı adı ve email bilgilerinin farklı yerlerde gelmesi sorun düzeltildi.
 • Yerelleştirme ayarlarında tarih format sorunu düzeltildi.
 • Türkçe Dil seçeneğinde E-Fatura kontrol bileşeni kullanılırsa Designer in kapanması sorunu giderildi.
 • Bileşen geçişinde tamamlanmış eyleme ait okun kalkmaması sorunu düzeltildi.
 • Yinelemeli bileşen süreç başlarken oluşan object reference hatası düzeltildi.
 • Liste güncelle bileşeni Alt Liste ile map olmama hatası düzeltildi.
 • Eposta gönder bileşeninde içerikteki tarih elementi formatı başlatanın tarih formatı ile formatlandı.
 • DbGüncelle bileşeni oracle sorgu çalışma hatası giderildi.
 • Çoklu LineItemTable olan form geçişinde dropdown elementi Id çakışma sorunu düzeltildi.
 • Görev search alanının çalışmama sorunu düzeltildi.
 • Görev listesi görünüm değiştiğinde sayfanın yenilenmesi yerine görev listesinin yenilenmesi sağlandı.
 • Lit SQL Matematiksel hesaplama işlemleri çalışmıyor hatası düzeltildi.
 • Lit Formul işlemleri alt satıra geçtiğinde hata veriyor durumu düzeltildi.
 • Db Gozat bileşeni döküman tipinde null veri convert hatası düzeltildi.
 • LineItemTable elementinde zorunlu kontrolü devral hatası düzeltildi.
 • Firma listesinde yapılan görev formu mail tasarımındaki butonların mail üzerinden tıklanabilmesi sağlandı.
 • SetLineItemCellValue fonksiyonu ile Alphanumeric, Numeric, Date, CheckBox ve Barcode alanlarında datatext alanlarının da doldurulması sağlandı.
 • Takılan süreçler içerisinde liste Referanslı süreç varsa E-Flow servisinin başlamamasına ilişkin sorun giderildi.
 • Designer uygulamasında listelerin ve süreçlerin birbirleri üzerine sürüklenip bırakılması engellendi.

Yeni Özellikler

 • Doküman Elementinde  güvenlik güncellemesi yapıldı; Filtreleme ve dosya boyutunda standartların belirlenmesi sağlandı.
 • Güvenlik nedeniyle Görev Formu Talimatlar Alanından kaldırılan html ve Java script kullanımının parametrik olarak aktif/pasif ayrımı sağlandı; Firma listesi, parametreler menüsü
 • Tiger entegrasyon bileşeninde güvenlik güncellemesi yapıldı.
 • SAML Authentication  yapısı E-Flow uygulamamıza dahil edildi; Buna bağlı olarak Google, Microsoft vb. SAML kullanan yapılarla uyumu sağlandı.
 • Uygulamamızın kullanmış olduğu .Net Framework sürümü güncellenmiştir;
 • 4.7.2 Framework versiyonuna geçildi.
 • Görev Listesi Konu alanında yer alan karakter sayısı artırılmıştır.
 • Uygulama performansına yönelik geliştirme yapıldı.
 • E- Posta Gönder bileşenimizdeki Timeout süresi artırılmıştır; Yeni değer 10 dakikadır.
 • E-Flow servisinin kullanacağı CPU ve Memory optimize edilmiştir.
 • E- Posta gönder bileşenimizdeki güvenlik protokolleri güncellenmiştir.
 • LineItemTable arama yapısında kullanılan birebir eşleşme özelliği içerik eşleşmesi olarak güncellenmiştir.
 • E- Posta Gönder bileşenimizde LineItemTable dokümanlarının bağlantı Link olarak gösterilmesi sağlandı.
 • Log kayıtlarında tarih formatının UTC date/time yerine yerel zaman diliminde görülmesi sağlandı.
 • E-Fatura kontrol bileşenimizde güvenlik protokolleri güncellenmiştir.
 • Süreç başlatılıp ilk görev formuna ulaşana kadar Süreç Başlatma Menüsünün (sol tarafta yer almaktadır) Salt Okunur olarak görülmesi sağlandı.

  Bug

 • Form Size değeri belirli bir boyutun üzerinde ise (4 MB) görev formunun açılmaması problemi giderilmiştir.
 • Yinelemeli bileşenlerde Saat ve Dakika alanlarının yer değiştirme problemi giderilmiştir.
 • SAP Servis bileşeninde parametre eşleşme hatası giderildi.
 • Oracle DB sorgularında UNION ALL çalışmama sorunu giderildi.
 • Listelerde sayfalama hatası düzeltildi.
 • DB Gözat bileşeni üzerinde LineItemTable’ye aktarılan verilerde tarih formatının uygunluğu sağlandı.
 • Log dosyaları içerisinde CIID görülmemesi sorunu giderilmiştir.

Yeni Özellik

 • DMS Süreçler sayfasında süreçlerin FirmaId ye göre getirilmesi sağlandı.
 • Görev formu talimatlar alanında tasarım düzenlemesi yapıldı.
 • RestServis bileşeninde e-imza düzenlemeleri yapıldı.
 • Doküman yüklenirken validasyon kontrolü yapıldı.
 • EFlowCulture cookie değeri valide edildi.
 • Rest servis component i üzerinden farklı türde api. lerin desteklenmesi sağlandı.
 • Uygulamanın bağımsız güvenlik testleri yaptırılarak ve bu testlerin sonuçlarına göre güvenlik
  güncellemeleri gerçekleştirilerek sistemin daha güvenli bir yapıya geçişi sağlandı.
 • Lit Dropdown içinde order by komutunun çalışması sağlandı.
 • Kullanıcı arayüzü tarafında görev listesinin yüklenme süresi iyileştirildi.
 • Hesapla Bileşenine DocsToZip fonksiyonu eklendi. Bu geliştirme ile Lineitemtable içerisine eklenen
  dokümanların tek bir zip. haline getirilerek mail eklerinde gönderilmesine imkan verilmiştir.
 • Dropdown tetikleme işleminde query içindeki dinamik alanların veri elementinden alınabilmesi
  sağlandı.
 • Email bildirimlerinin sistemde kayıtlı olan her dil ile uyumlu olması sağlandı.
 • Yapay zeka entegrasyonu yapıldı.
 • Tiger Entegrasyon bileşenine müstahsil makbuzu fiş türü eklendi.
 • DMS ana sayfada login olan kullanıcının “Favorilerim” ve “Son Kullanılanlar” bölümlerini görmesi
  sağlandı.
 • Görev formu konu alanında tasarım düzenlemesi yapıldı.

  Bug

 • Yeni bir kullanıcı kaydedildiğinde, bir kullanıcının şifresi değiştirildiğinde ya da sıfırlandığında gönderilen maillerin, kullanıcının sisteme kaydolurken seçtiği dile göre gönderilmesi sağlandı.
 • DMS Süreçler ekranında giriş yapılma hatası düzeltildi.
 • DMS’de kullanıcı yetkileri verilirken oluşan Türkçe dil problemi giderildi.
 • Dil seçimlerine bağlı olarak sürecin Yinelemeli DB Tarama başlatılması durumunda oluşan hata düzeltildi.
 • ListUpdate bileşeninde güncelleme sorunu giderildi.
 • Dropdown tetikleme hatası düzeltildi.
 • Db Güncelle bileşeninde parametresiz sorguların çalışmama durumu düzeltildi.
 • Log elementi alt satırı br etiketi olarak okuma sorunu giderildi.
 • Kullanıcı sisteme ilk kez giriş yapıyorsa ara yüzün varsayılan dili “Default Company” dili ile eşitlendi.
 • LIT PopupSelect seçim yapıldıktan sonra tekrar seçim için açıldığında filtre alanı LIT elementinin Editable Popup özelliğine göre düzenlendi.
 • Ldap Kullanıcıları için birincil grup seçildiğinde grup bilgisinin ara yüzde gösterilmesi sağlandı.
 • Designer’da çoklu dil hataları giderildi.
 • LineItemTable Value-Text yer değiştirmesi hatası düzeltildi.
 • Görev Formu Tasarla web ara yüz hatası düzeltildi.
 • Görev Özeti alanında yetkilendirme düzenlemesi yapıldı.
 • Tasarımı yapılmış sayfalarda doküman elementinin gelmemesi sorunu giderildi.
 • Rest servis bileşeninde parametre hatası düzeltildi.
 • Admin kullanıcılarının veya firma yöneticilerinin rapor yetkilerinde düzenleme yapıldı.
 • Raporla bileşeninin String tipindeki parametrelerde boş pdf üretmesi sorunu giderildi.
 • Tarih saat formatındaki LineItemTable bileşeni sütunlarında sayfa geçişi yapıldığında oluşan tarih kayması sorunu giderildi.
 • DMS’de admin yetkisindeki kullanıcıların bütün dokümanları veya klasörleri görebilmesi sağlandı. Admin yetkisindeki kullanıcıların bu dosyaları/klasörleri silebilmesi veya düzenleyebilmesi sağlandı.
 • Gruba atanmış bir görevde, grup üyelerinden herhangi biri form üzerinde çalış dese dahi (eylem butonlarına basmadan) görevi üzerine devir alamamasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Durum sayfasında kayıt geçmişi partialId hatası düzeltildi.
 • Görev formunda gösterilmeyen elementin dropdown tetiklemede kullanılamaması hatası giderildi.
 • Görev formu formül yazım kısmı tasarım ekranında hata düzenlemesi yapıldı.
 • Designer hatalı ve başarılı çıkışı olan bileşenlerde başarılı çıkıştan sadece bir bağlantı yapılması sağlandı.

Yeni Özellik

 • Rest Servis Bileşeninde “Basic” ve “Bearer” Authorization methodları eklendi.
 • Netsis Entegrasyon Bileşenine “Üretim Sonu Kartı” eklemesi yapıldı.
 • Bileşen adlarının karakter sınırlaması “150” karakter olacak şekilde güncellendi
 • “LineItemTable” da numeric sütunlar için value ve value_text alanları aynı olacak şekilde güncelleme yapıldı.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninde “Satınalma” ve “Satış” Siparişi kartları için “VATEXCEPT_CODE” eklenebilmesi için geliştirme yapıldı.
 • Filterler ekranında arama yapıldığı zaman sonuç yüklenene kadar arama yapıldığına dair gösterge eklendi.
 • Süreç içerisinde “Değişiklikleri Kaydet” tıklandığı zaman zorunluluk kontrolü yapılmaması sağlandı.
 • “Hesapla” bileşeni içerisinde bulunan “SetLineItemCellValue” fonksiyonu ile doküman tipindeki bir elementi “LineItemTable” doküman tipli sütuna atanabilmesi için geliştirme yapıldı.
 • “SAP Servis” bileşeni için iyileştirmeler yapıldı.
 • “LineItemTable” da numeric sütun için format kodu olsa bile xml içerisinde bu değerin formatsız bir şekilde tutulması sağlandı.
 • “LineItemTable” da paging yapısı getirildi ve performans artışı sağlandı.
 • LDAP ile login işleminde doğrulama yöntemi “Kullanıcı Doğrulama” olacak şekilde geliştirme yapıldı.

  Bug

 • Tasarlanan raporlar, firmadan bağımsız olarak her firmada gözüküyordu. Sadece raporun tasarlandığı firmada gözükmesi sağlandı.
 • “LineItemTable” da dropdown tipi sütunlar hesaplamayı değiştiriyor sorunu giderildi.
 • Yeni bir grup ekleme işleminde kayıt işlemi sonrası pencere kapanmıyordu. Her kayıt işleminden sonra grup penceresinin kapanması sağlandı.
 • “LineItemTable” da zorunlu,gizli sütun olması durumunda dropdown sütunda value ve value_text yer değiştirmesi oluyordu. Düzelme sağlandı.
 • “LineItemTable” için excelden sürükle bırak işleminde dip toplam hatalı hesaplanıyor sorunu giderildi.
 • E-Flow türkçe dışında bir dil ile kullanılır ise Ayın belirli günleri için hatalı değer atama işlemi düzeltildi.
 • “LineItemTable” da format kodlu sütunlardaki hatalı gösterim sorunu giderildi.
 • “LineItemTable” Salt okunur olduğu durumda tabloda zorunlu alan var ise Eylemler çalışmıyor hatası giderildi.

  Yeni Özellik

 • E-Flow3 için Custom Html yapısı oluşturuldu.
 • Arama, Başlattığım, Dahil olduğum, Tamamladığım Süreçler Ekranlarında Veri Elementlerinin kayıt geçmişinin Popup Modal da gösterilmesi sağlandı.
 • E-Flow2 test modunda kullanıcı değiştirme özelliği E-Flow3 e de eklendi.
 • E-Flow tema arka plan rengi değiştirildi.
 • Sonlanmış olan süreçlerde LIT document alanına erişim sağlandı.
 • LI tarih formatlama işleminde XML içerisindeki datatext ve value alanı maskesiz formatta olacak şekilde geliştirme yapıldı.
 • Listelerde grid görünümde eklenmiş veri yoksa bile tablonun görünmesi sağlandı.
 • Rapor ekranında yetkisi olmayan kullanıcının rapor ekle seçeneğini ekrana getirip sorgu yazabilmesi engellendi.
 • Netsis SUSK güncellemesi yapıldı.
 • DMS Uygulamasında klasörün içindeki dokumanı arama özelliği eklendi.
 • DMS Excel ve Word için kullanılan uygulamada araçlar menüsü eklendi.
 • Oracle veritabanı sorguları için cevap verme süresi arttırıldı.
 • Email yapılandırması web config dışında firma tanımlarında verilenlerden seçilebilir hale getirildi.
 • Netsis SUSK Kalem Seri eklem fiş türü eklendi.
 • Tiger rest fillacccodes geliştirmesi eklendi.
 • Listelerde tarihler veri elementinin formatına göre görüntülenecek hale getirildi.
 • TigerEntegrasyon da muhasebe fişi ve muhasebe hesap fişine TCKNO alanı eklendi.
 • Designer uygulaması Atatürk imzası eklendi.

  Bug

 • ConvertToExcel(table), HideTableColumn’ları aktarma hatası düzeltildi.
 • Numeric elementlerde eğer min max değerleri dolu ise formda ilgili elementin zorunlu olup olmadığına bakmayarak zorunlu doldurulması hatası düzeltildi.
 • “Lit de < ve > özel karakteri olduğu zaman form ilerlemiyor” sorunu çözüldü.
 • Web Api bileşeninde Lit sorunu çözüldü.
 • Excel sürükle bırak işleminde XML dosyasındaki value alanı değeri nokta formatında olmalı hatası düzeltildi.
 • LIT Excel sürükle bırak popup tetiklemesinde log hatası düzeltildi.
 • Numeric element te min max değerleri format olması durumunda düzgün çalışmıyordu düzeltildi.
 • Tarih elementi ile lit de seçilen tarih formatı farklı oluşuyor” hatası çözüldü.
 • Tarih formatları line item ile çalışır hale getirildi.
 • Numeric alanda c2 formatı çalışır hale getirildi.
 • Rest Api microsoft date tarih format hatası düzeltildi.
 • “LineItemTable da sayfalama olduğunda her sayfa için toplamları ayrı ayrı yazıyor.” Hatası düzeltildi.
 • “Görev listesinde gorev formuna girmeden kullanabildigimiz buttonlar zorunlu kontrolü yapmıyor. ” hatası düzeltildi.
 • Tekrarlı dbtarama ve yinelemeli dbtarama takılma sorunu için geliştirme yapıldı. Restservis bileşeni header hatası çözüldü.
 • “Yurt dışında ay gün düzgün seçildikten sonra süreç kapanıp açılır ise ay ve gün yer değiştiriyor” hatası düzeltildi.
 • Süreç Örnek Tanımı tarih olarak formatlanıp, arayüzde arama yapıldığında tanım kısmında görüntülenemiyordu, düzeltildi.
 • Lit paging oldugu zaman numeric elementlerin degeri karisiyor hatası çözüldü.
 • Bitmiş Ana-Alt süreç, Ana süreç silinince AltSüreç (Durumu Göster) çalışmıyordu, düzeltildi.
 • “Lit de satır sil yaptığımız da sağ alt köşedeki satır toplamı değişmiyor.” hatası çözüldü.
 • “Line item dip toplam anlık değer hesaplaması yapmıyor.” hatası çözüldü.
 • Sap servis veri elementi içinde servis parametrelerinde aynı isimdekilerde veri elementi eşleştirmelerinde sorun oluşuyordu, düzeltildi.
 • Dropdown seçimlerine göre gösterilen veri elementlerinin gösterilme durumlarındaki hata giderildi.
 • Zorunlu olarak seçilen döküman alanı döküman eklenip silindiğinde zorunluluk kalkıyordu, düzeltildi.
 • Line item alt toplam hesaplamaları format kodu girildi ise çalışmıyor hatası düzeltildi.
 • Designer İçeri Aktar fonksiyonunda tüm sorguların data kaynağını değiştir dediğimizde veri kaynağı seçilmeyen elemetlerin veri kaynağını değiştirme hatası giderildi.

Yeni Özellik

 • Arama, Başlattığım, Dahil olduğum, Tamamladığım Süreçler Ekranlarında Veri Elementlerinin kayıt geçmişinin görüntülenmesi özelliği eklendi.
 • Rapor/Pano da kullanıcı bir rapor/pano çalıştırdığında ve arama sayfasında kullanıcı arama yaptığında log sayfasında kayıt oluşturulması özelliği eklendi.
 • Netsis “Serbest Üretim Sonu Kaydı Sil” eklendi.
 • E-Flow web arayüzü görev listesi ekranında, atanan kullanıcılar ve süreçler için grafiksel arayüz oluşturuldu.
 • E-Flow görev listesi yeni grafik arayüz optimizasyon (Text ve Button değişiklikleri, Dairesel grafiğin konumu, En çok görevİ bulunan kullanıcı ve süreçlerin sayfanın üst kısmında
 • gözükmesi, Grafiği açan ikonun görev listesi sayfasındaki konumu, Sürece tıklandığında açılan confirmbox’ın kaldırılması)
 • Netsis Lokal depolar arası transfer eksik alanlar eklendi.
 • Mobil kullanıcı ekle güncelle eksik Ldap parametreleri eklendi.
 • Rapor bileşeninde Doküman Adı isminde bir alan eklendi. Karşısına veri elementi seçilerek Rapor adının parametrik şekilde değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Admin kullanıcıların tüm raporları görebilmesi ve aynı zamanda raporları paylaşma ve düzenleme yetkisine sahip olmaları sağlandı.
 • Numeric element de min ve max değerleri validasyon kontrolüne eklendi.
 • Netsis SUSK geliştirmesi yapıldı.
 • E-Flow Rest servis geliştirmeleri yapıldı.

  Bug

 • E-Flow web rapor ekranında sayfalama değiştiğinde tasarımda üst menü alanı kayboluyor hatası düzeltildi.
 • “Döküman veri tipindeki elementi salt okunur yapıldığında sadece dökümanı indir seçeneği geliyor. Yalnız sağ click incele denildiğinde buton tetiklendiği alan silindiğinde “Sil” aktif oluyor ve döküman silinebiliniyor” hatası düzeltildi.
 • LIT button zorunluluğu aldığında validasyon kontrolüne devam ediyordu düzeltildi.
 • Listeler üzerinde eklenen kayıtlar görüntülenip kapatıldıktan sonra kayıt silinme sorunu çözüldü.
 • “WriteTableToDatabase Fonksiyon öncesi LIT’da gizli olan kolonu Tabloya yazmıyor” hatası çözüldü.
 • Mobil Kullanıcı ekle güncelle api sorunu çözüldü.
 • “Raporlarda tarih olarak eklenmiş parametreler ve filtreler undefined olarak gözükmekte” hatası çözüldü.
 • Efatura takılan süreçler sorunu çözüldü.
 • Raporlar değişkenler paneli üzerinde scroll yapıldığında consola hata yazıyordu vendor.bundle.js de “dxmousewheel” hariç tutuldu.
 • Görev formunda numeric bir element için salt okunur formül yazılır ise element içi veri  silinme hatası çözüldü.
 • “Görev listesinde filtreleme yaptığım zaman filtreleme yapıyor ama yeni süreç başlattığım zaman oluşturduğum filtreye o anda dahil etmiyor” hatası çözüldü.
 • Görev formu grafiksel arayüz süreçler arka plan rengi null gelme durumu kontrol edildi.
 • LineItemTable genel hataları düzeltildi.
 • Katalog geliştirmesi eklendi.
 •  “This SqlTransaction has completed; it is no longer usable” hatası çözüldü.
 • PopUpSelect, Dropdown ve Assigment tipindeki veri elementlerin value ve text değerleri veritabanında gözükecek şekilde düzeltildi.
 • Görev listesinde yer alan Göz İkonu Eylem Alanı tasarımında güncelleme yapıldı.
 • Designer kapanma sorunu çözüldü.
 • Eflowyeni.sql sorgusu güncellendi.
 • LineItemTable içerisindeki  PopUpSelect Editable seçildiğinde PopUpSelect içerisine filtre yapısı eklendi.
 • LİneItemTable içerisindeki PopUpSelect fonksiyonu çalışmama sorunu çözüldü.
 • SetLineItemCellValue fonksiyonu, Numeric tipindeki sütun için çalışmama sorunu düzeltildi.
 • LineItemTable içerisindeki Barcode tipindeki alana veri girişi olduktan sonra, eklenen son satırı silmek istediğimizde bütün satırların silinmesi sorunu çözüldü.
 • LineItemTable içerisindeki Barcode tipindeki alana veri girişi yapıldıktan sonra, diğer satırların bu giriş ile birlikte ezilmesi sorunu çözüldü.
 • LineItemtable içerisinde çoklu  barkod girildiğinde PopUpSelect tipinin çalışmaması sorun çözüldü.
 • LineItemTable içerisinde bulunan Ara özelliğindeki sorunu çözüldü.
 • Görev Bildirim Mailinde, herhangi bir kullanıcı tarafından yeniden atanmayan bir görevin “… kullanıcı tarafından görev YENİDEN ATANDI” bildirim yazısının çıkması sorunu çözüldü.
 • LineItemTable içerisinde bulunan PopUpSelect tipindeki sütunlara “Çoklu Seçim” özelliğinin eklenmesi ile yaşanan sütun yapısındaki kayma sorunu çözüldü.
 • LineItemTable içerisinde bulunan Tarih tipindeki sütuna format eklediğimiz zaman (Örn. dd.MM.yyyy HH:MI) satırda “??!!..” şeklindeki ifadelerin gözükme sorunu çözüldü.
 • HideTableColumn fonksiyonu ile gizlenen sütunun LineItemTable içerisindeki zorunluluk kontrolü kaldırıldı.
 • ConvertToExcel fonksiyonundaki Numeric format sorunundan kaynaklı oluşan yanlış Excel dokümanı sorunu çözüldü.
 • Tiger Rest Transaction alt kırılımlarındaki hatalı entegrasyon sorunu düzeldi.
 • Sunucularda çoklu E-Flow3 windows servisi bulunduğunda ve eğer bir tanesi durduğunda, diğerlerinde de durmuş olduğunu gösteren yanlış bildirim(O nolu firmadaki Log/Index sayfasında gözüken bildirim) olayı düzeltildi.
 • Devralınan görevlerdeki (görev ataması yapılan) Durumu Göster ekranındaki süreç veri elementlerindeki String tipindeki verilerin text değerleri yerine value değerlerinin gözükmesi sorunu düzeltildi.
 • RemoveLineItemRow SATIR parametresinde veri elementi kullanılması eklendi.
 • Netsis Entegrasyon DepolarArasiTransferKaydi FatUst.SeriNo eklendi.
 • Netsis Entegrasyon Depolararası transfer seriNo alanı eklendi.
 • Görev Listesine eylem butonları eklendi. Görevin detayına girmeden görev listesi üzerinden eylem yapılması sağlandı.
 • E-Posta kontrol bileşenine CC ve Attachment alanları eklendi.
 • E-Flow mobil uygulamasında Kullanıcı Ekleme özelliği eklendi.
 • E-Posta Kontrol bileşenindeki EK dosyaları TÜMÜ.zip yaparak sürece alınması eklendi.

Bug Fix

 • TaskToPDF LIT Numerik alanların sağa dayalı olması sağlandı.
 • Barcode tipindeki LIT kolonlarına bağlı diğer kolonlar tetiklenmiyor sorunu çözüldü.
 • Görev hatırlatıcı fazla görev olduğunda MaxRecieveSize hatası veriyordu çözüldü.
 • LIT Oracle veri kaynağından doldurulan popup ve dropdown hatası düzeltildi.
 • Görev formuna gizle ,salt okunur formül yazıldığında ||(veya) işareti konulunca ||(veya) yazılan yerden itibaren siliyor sorunu çözüldü.
 • “EPosta Gönder” bileşeninde gönderilen LIT içindeki dokümanların e-postaya attachment olarak eklenmesi geliştirmesi yapıldı.
 • Rapor bileşeni boş kaydedilirken E-Flow Designer kapanma sorunu çözüldü.
 • LIT popup query hata aldığında logda CIID ve DID bilgisi gösterilmiyordu eklendi.
 • Rapor sayfası Prosedürlerin parametresi olduğunda görünmüyor hatası düzeltildi.
 • Rapor stored procedure parametreleri float olunca hata çıkıyordu düzeltildi.
 • Klasör ve Süreçlerin Sıralamalarının değiştirilmesi eklendi.
Yeni Özellikler

 • Arapça dil seçeneği eklendi.
 • 0 numaralı firmada Sistem Logları sayfasına Windows servis durumunu kontrol etme özelliği eklendi.
 • Kullanıcılar sayfasında filtreleme özelliği eklendi.
 • Gruplar sayfasına filtreleme özelliği eklendi.
 • LIT barkod insert özelliği eklendi.
 • Mobil bildirim özelliği ile e-posta bildirim özelliği birbirinden ayrıldı.

Bug Fix

 • Rapor bileşeni parametre hatası çözüldü.
 • SAP entegrasyon bileşeninde WSDL hatası çözüldü.
 • LIT tetikleme problemi çözüldü.
 • GetLineItemTableEx metodu “>”,”>=”,<=” kontrolleri eklendi.
 • Sistem gruplarının dillere göre gelmemesi hatası çözüldü.
 • Süreç içeri aktarda buton zorunlulukları gelmiyordu düzeltildi.
 • Süreç içeri aktarmada veri elementleri ve tablodaki popupselect,dropdown alanlarının veri kaynağının tümünü seç ile set edilmesi eklendi.
 • DB Tarama bileşeninde süreci başlatacak grup herkes olmasına rağmen sadece admin görebiliyordu, hatası giderildi.
 • Listeler alt listede kapat butonu ile çıkıldığında ana listeyi de kaydetmiyor sorunu çözüldü.
Yeni Özellikler

 • Lehçe dili eklendi.
 • Sistem Loglarının “0” numaralı firmada gün bazlı gösterimi eklendi.
 • Tiger Entegrasyon Malzeme Kartı Tevkifat alanları eklendi.
 • E-Flow Mobil uygulamasında birden fazla sunucu tanımı eklendi.
 • Görev Formu koşullu gösterim özelliğine TextLabel veri elementi eklendi.
 • Tiger Entegrasyon Marka Kartı fiş türü eklendi.
 • Netsis ve Tiger veri eleştirmelerinde sıralama yapılabilmesi sağlandı.
 • Netsis E-İrsaliye kaydı eklendi.

Bug Fix

 • LIT sürükle bırak tarih hatası çözüldü.
 • ConvertToExcel boş alan problemi çözüldü.
 • Şartlı gösterim ifade iptal dendiğinde ifadenin silinme hatası giderildi.
 • LIT sürükle bırak tablo toplamı hatası düzeltildi.
 • Görev Formunda koşullu gösterme ile ilgili hata giderildi.
 • LIT dokuman alanı salt okunur yapıldığında sil butonu görünüyor ve dosya silinebiliyor hatası düzeltildi.
 • LIT Excel sürükle bırak gizli kolonlar sorunu çözüldü.
 • E-Posta gönder bileşenindeki Hatalı çıkış problemi çözüldü.
 • Tiger Malzeme Yonetim fişi eksik alanlar eklendi.
 • Tiger Satinalma Sozlesmeleri eksik alanlar eklendi
 • Tiger Malzeme yonetim fişi eksik alanlar eklendi.
 • Görev formu elementlerin gizle salt okunur fonksiyonlarında ‘|’ karakteri hatası çözüldü.
 • LIT sayfalama hata düzenlemesi.
 • Log modülü genel düzenlemeler.
Yeni Özellikler

 • Portekizce dil seçeneği eklendi.
 • Tiger Entegrasyon, Kasa Fişleri PREACCLINES geliştirmesi eklendi.
 • Netsis Entegrasyon fiş türlerine Proje Kartı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon fiş türlerine Banka Kartı eklendi.
 • Netsis Entegrasyonu içerisindeki Alış Faturası Kaydı fiş türünde Fat.Kalem “Muhasebe Kodu” alanı eklendi.
 • Netsis entegrasyon Banka Havale eklendi.
 • Netsis Entegrasyon IrsaliyeleriTopluFaturalastir eklendi.
 • Netsis Entegrasyon Banka Hareket Fişi Kod alanı eklendi.
 • E-Flow Mobile farklı cihaz girişlerinde farklı cihaz girişi yapıldı uyarısı eklendi.
 • Kredi Kartı bileşenine ve enciripted veri elementleri eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşenindeki Satış/İrsaliye/Faturaya ait tüm fiş türlerinde NOTES5 ve NOTES6 alanlarının eklendi

Bug Fix

 • SAP Entegrasyon EndPoint alanı eklendi.
 • SAP Entegrasyon bileşeninde kullanıcı adı ve parola olmadığında _ServisOzellikleri gelmeme hatası düzeltildi.
 • Listeler yetki düzenlemeleri yapıldı.
 • Listeler kayıt silindiğinde alt listeler kayıtlarının da silinmesi eklendi.
 • LIT checkbox kaydetmiyor sorunu çözüldü.
 • LIT popup ve dropdown kolonları aramada çıkmıyordu düzeltildi.
 • LIT Mail convert tarih hatası çözüldü.
 • LIT GetLineItemData numerik sorunu çözüldü.
 • LIT tablo kopyalanmasında text boş, value dolu ise tabloda gösterilmiyordu düzeltildi.
 • LIT CheckBox işaretlenmiyor sorunu çözüldü.
 • LIT Excel sürükle bırak sorunu çözüldü.
 • LIT count hesapla sorunu çözüldü.
 • Rest Service bileşeni LIT güncellemesi.
 • LIT date problemi çözüldü.
 • Rapor Bileşeni dosya ismi raporun ismi olacak şekilde güncellendi.
 • LIT numerik alan “.” ve “,” sorunu çözüldü.
 • Rest Servis LIT doldurması güncellendi.
 • Tiger Entegrasyon, Hızlı Üretim Fişi rest sorunu çözüldü.
 • LIT içindeki string alana <> gibi ifadeler konulduğunda sayfayı kaydetmiyor sorunu çözüldü.
 • Rest servis hatalı çıkış sorunu çözüldü.
 • Netsis Fatura silme sorunu çözüldü.
Yeni Özellikler

 • E-Flow 3 Ara yüzü.
 • Fransızca dil seçeneği eklendi.
 • Kredi Kart Ödeme Bileşeni eklendi.
 • Encrypted numeric veri elementi eklendi.
 • Encrypted string veri elementi eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşenindeki Satınalma Siparişi ve Satınalma İrsaliyesi için FillAccCodes eklendi.
 • SSO özelliği eklendi.
 • LineItemTable veri elementi yenilendi.
 • Seçili dile göre designer açılma özelliği eklendi.
 • Görev bildirim e-postalarında eylem butonları linkleri APILink ile oluşturma özelliği eklendi. Bu özellik ile görevi e-posta ile tamamlama özelliği eklenmiş oldu.
 • Görev bildirim e-postasının tasarım ekranı oluşturuldu.
 • Listeler özelliği eklendi.
 • Görev Listesine yeni nesil Filtreleme özelliği getirildi.
 • Outlook bileşeni eklendi.
 • Web Api Bileşeni eklendi.
 • Listeler bileşeni eklendi. (Listelerde eklenen kayıtlara göre süreci başlatan bileşen.)
 • Veri Elementleri çoklu dil seçimi eklendi.
 • Beklet Bileşeninde Gecikme Süresine formül seçeneği eklendi.
 • Başlattığım, Dahil Olduğum, Tamamladığım süreçler menüsü eklendi.

Bug Fix

 • Rusça dil düzenlemeleri yapıldı.
 • LIT Alt Toplam hesaplamasında culture düzeltmesi eklendi.
 • #.## numerik format tipleri için geliştirme eklendi.
 • Görev formunda koşullu gösterim eklendi.
 • Netsis IrsaliyedenFatura hatası çözüldü.
 • Netsis IrsaliyeleriTopluFaturalastir özelliği eklendi.
Yeni Özellikler

 • Rest Servis Bileşeni eklendi.
 • Tiger Rest servisi için Proje Kartı eklendi.
 • Rusça dili eklendi.
 • TaskFormToPDF metoduna imza elementi eklendi.
 • Rapor bileşeni eklendi.

Bug Fix

 • Popup veri elementi tetikleme sorunu çözüldü.
 • Mobil yetki güncellemeleri yapıldı.
 • DBGuncelle numerik kolon sıfır sorunu çözüldü.
 • DBGuncelle numerik alan validasyon ve datetime alan sorunu çözüldü.
 • PopupSelect order column ve condition null sorunu çözüldü.
 • Designer lokalizasyon düzenlemeleri yapıldı.
 • Popupselect order by sorunu düzeltildi.
 • Mobil bilgilendirme birden fazla kullanıcı girişine göre güncellendi.
 • DB Bileşenleri hata çıkışlarındaki hatalar giderildi.
 • Raporlarda çoklu veri kaynağında hata alınıyordu, düzeltildi.
 • Tiger Update transaction line çoklama sorunu çözüldü.
 • Tiger rest tarih sorunu çözüldü.
 • Web config dosyasında e-posta şifresi cryptolandığında iki aşamalı giriş özelliği çalışmıyor hatası düzeltildi.
Yeni Özellikler

 • Tiger ve Netsis Entegrasyon bileşenine Rest Servis parametresi eklendi. Böylelikle aktarımın türü bileşen bazında değiştirilebilir oldu.
 • Netsis Rest Servis geliştirmesi eklendi.
 • Rest Servis bileşeni eklendi. Böylece Rest API desteği olan tüm uygulamalarla veri alışverişi yapabilme imkanı getirildi.
 • Doküman elementlere varsayılan ek özelliği getirildi. Böylece başlayan süreçlerde bir doküman nesnesinin içi varsayılan ek ile açılabilecek.
 • Panolarda yer alan grid nesnesine filtreleme özelliği eklendi.
 • ConvertToExcel fonksiyonunda oluşturulan dosyaya isim verme özelliği eklendi.
 • Rapor ekranı tüm kullanıcılara açıldı. Rapor tasarımı sadece Admin kullanıcılara verildi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine Alış İrsaliyesinden Alış Faturası Oluşturma, Satış İrsaliyesinden Satış Faturası Oluşturma, Yevmiye Fişi Kaydı, Hesap Plani Kaydi fişleri/kartları eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşeninde yer alan Dekont Kaydı çalışma mantığı güncellendi ve yeni alanlar eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşeninde yer alan Lokal Depolar Arası Transfer Kaydı fiş türü için yeni parametreler eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşenine yeni özellikler eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninde yer alan Çek/Senet Bordroları ve Malzeme Kartı alanları güncellendi.

Bug Fix

 • Bazı güvenlik güncelleştirmeleri yapıldı.
 • ConvertToExcel fonksiyon kullanımında görülen numeric ve document sütunlarla ilgili sorun giderildi.
 • Rusça dil eksiklikleri giderildi.
 • PopUpSelect elementlerde görülen Oracle DB bağlantı sorunu giderildi.
 • WriteTableToDatabase fonksiyonu hataları giderildi.
 • Rapor ekranlarında yaşanan türkçe karakter, decimal alan hesaplama hatası ve saat-dakika hataları giderildi.
 • SAP Entegrasyon bileşeninin log detay seviyesi artırıldı.
 • TaskFormToPDF fonksiyonu kullanımında standart yazdırılabilir sürümde yer alan tablonun toplam bilgisi göstermeme hatası giderildi.
 • Assignements elementlerdeki Atama Grubu penceresinde pasif kullanıcıları gösterme hatası giderildi.

Yeni Özellikler

 • Raporlama modülü eklendi. Ana menüye eklenen bu özellikle, SQL sorguları yazılarak rapor tasarımları ve panolar yaratılabilecek. Oluşturulan pano/raporlar sistem kullanıcılarıyla paylaşılabilecek.
 • Barkod cihazı ile web arayüzünde, LIT elementinin barkod sütunlarına çoklu veri girişi yapabilme özelliği eklendi. İlgili hücre alanına CTRL ile tıklandığında, açılan pencerede satır satır veri girişi barkod cihazı ile yapılıp işlemin tamamlanmasıyla birlikte, LIT elementinde giriş yapılan kalem kadar satır açılabilmesi sağlandı.
 • Görev formu eylem butonlarına dinamik olarak timeout süresi tanımlayabilme özelliği eklendi. Önceden sabit 5 sn olan timeout süresi, buton özelliklerinde tanımlanabilir hale getirilerek belli formlar arasında görev listesine düşmeden bekleyebilme ve işleme kalınan yerden devam edebilme imkanı sağlanmış oldu.
 • SAP entegrasyon bileşeni eklendi. Bu bileşenle SAP servislerine tam uyumluluk sağlanarak süreç tasarımlarında kullanılabilme imkanı getirildi. 
 • PopUpSelect veri elementlerine tıklandığında açılan seçim penceresinin genişletilebilmesi sağlandı.
 • LIT veri elementine Document tipinde yeni sütun tipi eklendi. Bu özellik kullanılarak görev formlarında LIT elementlere satır satır belge ekleyebilme imkanı getirildi. Bu bileşene eklenen belgelerin E-FLow\Upload altındaki ilgili dizinde saklanması sağlandı.
 • LineItemTable maksimum sütun tanımlama limiti 116 olarak geliştirildi.
 • Tiger Entegrasyon bileşeni içindeki Banka fiş ve kartlarına yeni alanlar eklendi.
 • Yetki setleri içerisine eklenen İncele yetkisi geliştirmeleri tamamlandı. İncele yetkisi verilen kişi veya gruplar ilgili sürece ait aktif görevleri, Çalış butonu pasif olacak şekilde görev listesinden takip edebilmeleri sağlandı. Böylelikle görevin içine sadece İncele butonuyla girerek görevin takibi kolaylaştırıldı.
 • İmza veri elementi form görünümü yeniden geliştirildi.
 • Netsis Entegrasyon bileşeni içine;
  • Üretim Sonu Kaydı Silme
  • Talep, Teklif ve Fatura okuma,
  • Satıcı Siperiş Kaydı,
  • Satış Talep Kaydı,
  • Alış Faturası Kaydı,
  • Sipariş Revizyon,
  • Satıcı Siparişinden Alış İrsaliyesi ve Faturası oluşturma, 
  • İş Emrinden Üretim Sonu Kaydı,
  • Serbest Üretim Sonu Kaydı,
  • Netsis Ambar giriş/çıkış fişi özellikleri eklendi.


Bug Fix

 • Tiger Rest Entegrasyon aktarımlarında alınan bazı hatalar giderildi.
 • Görev Listesindeki arama kutusu ile yapılan aramalardaki hatalı gösterimler giderildi.
 • Birleştir bileşeninde bazı durumlarda yaşanan ok çoklama sorunu giderildi.
 • Durumu göster ekranındaki Alt/Ana Süreç ve Sistem logları tablolarındaki tarih formatı yeniden düzenlendi.
 • İnternet Explorer’da eylem butonlarıyla görev tamamlama hatası giderildi.
 • Görevi Yeniden Ata özelliği ile atama yapıldığında, görev bildirim tanımlaması etkinse bildirim maili gönderimi sağlandı.

Yeni Özellikler

 • Netsis Entegrasyon bileşeni içine;
  • Satıcı Siparişleri,
  • Satış Talep,
  • Satış Teklif,
  • Satınalma Talep,
  • Satınalma Teklif,
  • Satış Teklifi Kaydı, 
  • Dövizli Fatura Kaydı, 
  • Lokal Depolar Arası Transfer,
  • Şubeler Arası Depo Transfer fişleri eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşeni içine;
  • Banka Kartı,
  • Banka Hesap Ekleme Kartı,
  • İthalat Operasyon Fişi,
  • İhracat Operasyon Fişi,
  • Varyant Kartı,
  • Hızlı Üretim Fişi olarak yeni fiş/kartlar açıldı.
  • Satınalma Siparişinde fişi içine DEMANDPEGGINGS eksik alanı eklendi.
  • Talep fişinde FICHE_TYPE eksik alanı eklendi.
  • Malzeme Kartı NAME4, MULTI_ADD_TAX, SUPPLIER.CL_CARD_TYPE eksik alanları eklendi.
  • Çek Senet Bordroları eksik alanlar güncellendi.
  • Bileşen içine Muhasebe Kodlarının otomatik gönderilmesi için FillAccCodes seçeneği eklendi.
 • Hesapla bileşeni içine RemoveLineItemRow() fonksiyonu eklendi. RemoveLineItemRow(table,[0,1,2]) şeklinde tablo adı ve çoklu satır numaraları verilerek kullanılabilir.
 • Hesapla bileşeni içine ClearTable() fonksiyonu eklendi. ClearTable(table) fonksiyonu içine tablo elementi verilerek mevcut tablo içindeki tüm değerlerin silinmesi sağlanır.
 • Hesapla bileşeni içine GetLineItemEx fonksiyonu eklendi. Bu fonksiyon ile bir LIT içindeki verileri belli koşullara göre farklı bir LIT elementine taşıyabilirsiniz. Örnek kullanım: GetLineItemTableEx(%talep%,[0,1,2,3],{5:’true’}) Kullanım açıklaması ise talep tablosunun içinde 5. sütunda true yazan tüm satırları 0,1,2,3 sütunlarıyla alır ve hesapla içinde eşleştireceğiniz farklı bir LIT elementine klonlar. Bu kullanım içine dinamik olarak element de eklenebilir. Örnek kullanım: GetLineItemTableEx(%talep%,[0,1,2,3],{7:’”+ %tedarikci_adi% +”‘}) Kullanım açıklaması ise talep tablosunun 7. sütununda “tedarikci_adi” isimli element içindeki verilere uyan tüm satırların 0,1,2,3 sütunlarını alır ve yine hesapla bileşeni içinde eşleştirilen farklı bir LIT elementine klonlar. Fonksiyon içinde birden fazla koşul çalıştırılabilir. Örnek kullanım: GetLineItemTableEx(%talep%,[0,1,2,3],{7:’”+ %tedarikci_adi% +”‘;9:’true’}) Kullanım açıklaması ise 7. sütununda “tedarikci_adi” isimli element içindeki verilere uyan ve 9. sütunda “true” yazan tüm satırların 0,1,2,3. sütunlarını alır ve hesapla bileşeni içinde eşleştirilen farklı bir LIT elementine klonlar. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de klonlama konusudur. Örneğin Talep tablosunda yukarıda açıklanan kullanım şekilleriyle alınan veriler Sipariş tablosuna (LIT elementine) aktarıldığında sipariş tablosunun içindeki sütun yapısı talep tablosundan gelen sütun yapısı neyse bu şekilde yapılandırılır. Sipariş tablosu sütun yapısı boş bir tablo bile olsa talep tablosundan gelen 0,1,2,3 sütunlarının yapısı aynen bu tabloya aktarılır. (Hücre tipleri, içindeki sorgular formüller vb.)
 • Excel sürükle bırak özelliğinde tablo dışındaki doküman nesnesinin etkilenme sorunu çözüldü.
 • Yazdırılabilir Sürümde imza ve başlık alanlarının gösterilmesi için geliştirme yapıldı.
 • E-Posta ile görev tamamlanmasının ardından görev özeti tablosuna kayıt eklenmesi sağlandı.
 • Silinen veya pasif edilen bir kullanıcı yerine yönetici atama özelliği geliştirildi. Buna göre sistemden silinen ya da pasif edilen bir kullanıcı başka kullanıcıların yöneticisi durumundaysa sistem bu kullanıcıların yöneticilerinin kim olacağını aynı ekranda belirleme imkanı verir.


Bug Fix

 • SetLineItemFrozen fonksiyonunun ilk sayfadan sonraki sayfalarda çalışmama problemi giderildi.
 • LIT elementi içinde çift karakterli sütun kodlarıyla hesaplama yapılabilmesi sağlandı.(Örn: AA, AB sıra numaralı sütunlarda)
 • Netsis Entegrasyon Satış Faturası hatası çözüldü.
 • Excel sürükle bırak ile LIT içine alınan verilerde ilk sayfa haricindeki tetikleme problemi giderildi.
 • Yenilemeli başlayan süreçlerdeki LIT özet toplam hatası giderildi.
 • LIT Validation hata mesajı geliştirmesi yapıldı.
 • Görev Listesinde yer alan eylem butonları ile süreç ilerletmede karşılaşılan sorunlar giderildi.
 • Webservis bileşeninde https urllerde karşılaşılan sorun giderildi.
 • Api üzerinden login işlemlerinde LDAP kullanıcıları için karşılaşılan sorun giderildi.

Yeni Özellikler

 • Görevlerin, görev listesinden tamamlanabilme özelliği eklendi.
 • Görev bildirim maillerini özelleştirebilme ve görevleri mail üzerinden tamamlama özelliği eklendi. 0 no’ lu firmadan Firma Düzenle penceresi içinde Görev Formu Html tabında Süreç Adı ve Görev Formu seçimi yapılarak sürükle bırak yöntemle yeni görev bildirim tasarımı yapılabilir. 
 • LIT nesnesine excel’ den sürükle bırak ile yapılan aktarımların salt okunur sütunlara etki etmemesi sağlandı.
 • LIT nesnesine excel’ den sürükle bırak ile yapılan aktarımlarda formüllü hücreler ve özet toplam alanlarının da tetiklenmesi eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Satış Faturası Kaydı” alanı eklendi
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Kasa Kaydı İptal” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Fatura Kaydı Çoklu Kalem Girişi” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Banka Hareket Kaydı” alanı eklendi. 
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Kasa Transfer” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine Kasa Hareketleri – (Cari Ödeme, Fatura Kaydı, Çek Ödeme, Senet Ödeme, Muhtelif İşlem) alanları eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Cari Kayıt Oku” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Cari Kayıt” ve “Cari Kayıt Sil” alanları eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Stok Hareketleri Kaydı” ve “Reçeteli Kayıt” alanları eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Stok Düzenle” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Stok Kaydı” ve “Stok Sil” alanları eklendi
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Dekont İşlemleri” alanı eklendi.
 • Numerik alanlar için numpad olmayan bilgisayarlarda – değer girilmesi için ek geliştirme yapıldı.
 • Assigment veri elementine grup seçilerek sadece o gruba ait kullanıcıların getirilmesi özelliği eklendi.


Bug Fix

 • Silinen sürece ait favori filtrelerin silinmeme hatası giderildi.
 • Görev listesine eklenen görev formu butonlarının İnternet Explorer gösterimi düzenlendi.
 • LIT nesnesine excel’ den sürükle bırak ile yapılan aktarımların virgüllü aktarım sorunu giderildi.
 • Web Servis bileşeni hatalı çıkış sorunu çözüldü.
 • İmza alanı zorunluluk kontrolü hatası giderildi.
 • Kullanıcı veya grup arama sayfasında yapılan arama sonucu verilen uyarı mesajı düzenlendi.
 • Arama ekranında toplu silinen süreçlerde açıklama yazım hatası düzeltildi.
 • Süreç başlatırken dil seçeneğine göre bilgi mesajı verilmesi sağlandı.

Yeni Özellikler

 • ​Netsis Entegrasyon bileşenine “Borç Senedi” ve “Müşteri Senedi” alanları eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Kayıt fiş numarası ile üretim sonu kaydı” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Borç Çeki Kaydı” ve “Müşteri Çeki Kaydı” alanları eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Fatura Sil” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “İrsaliyeden Fatura Oluşturma” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Siparişten İrsaliye Oluşturma” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Satış Teklifi Kaydı” alanı eklendi.
 • Netsis Entegrasyon bileşenine “Satış İrsaliyesi Kaydı” alanı eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninin Logo Rest servisi kullabilmesi için geliştirme yapıldı.
 • Mobil uygulamalarda sisteme 3 kez yanlış girildiğinde yeniden giriş için 5 dk bekleyecek şekilde güvenlik önlemi alındı.
 • Giriş sayfasında yer alan “Şifreyi mi unuttunuz” ekranında gelen mesajda kullanıcı hakkında bilgi vermeyecek şekilde düzenleme yapıldı.


Bug Fix

 • ​Checkbox elementi zorunluluk sorunu çözüldü.
 • Checkbox çoklu seçimden sonra seçimlerin hepsi kaldırılamıyordu düzeltildi.

Yeni Özellikler

 • LineItemTable veri elementine Excel dosyasından veri aktarımı sağlandı. Bunun için Excel dosyasını sürükleyerek lgili LineItemTable veri elementine bırakmak yeterlidir.
 • LineItemTable veri elementinin sütunlarını gizli veya salt okunur hale getiren fonksiyonlar geliştirilerek tek fonksiyonda birden çok sütun için işlem yapabilme imkanı getirildi. Bunun için mevcut fonksiyonlarda sütun numarası verdiğimiz alanda köşeli parantez içinde virgül ile sütun numaralarını ayırmak yeterli olacaktır.
 • LineItemTable veri elementinde Yeni Satır Ekle butonu hesapla bileşenindeki fonksiyon sayesinde pasif hale getirme özelliği eklendi.

  Kullanım şekli;

  SetLineItemTableButtonStates(TabloElement table, bool addButton, bool deleteButton)

 • LineItemTable veri elementinin kolonlarında bulunan Sil butonu hesapla bileşenindeki fonksiyon ile pasif hale getirme özelliği eklendi.
 • Signature tipinde yeni veri elementi eklendi. Bu veri elementi ile web ve mobilde imzalama özelliği sağlanmış oldu.
 • Tiger Entegrasyon bileşenindeki kart türlerine DISTDETAIL alanları eklendi.
 • E-Flow’ un timeout olma süresini parametrik olarak web config’de belirleme eklendi.


Bug Fix

 • TaskFormToPDF log alanı tarih hatası düzeltildi.
 • Gizli alanlar olduğunda TaskToPDF fonksiyonunda oluşan sorun giderildi.
 • Dropdown alanların Text kısmının boş kaydedilmesi sorunu çözüldü.
 • Yazdırılabilir sürüm LineItemTable saat sorunu çözüldü.
 • LineItemTable veri elementinin olması durumnda PopupSelect tetiklemesindeki sorun giderildi.
 • PopupSelect edit query sorunu çözüldü.

Yeni Özellikler

 • TaskFormToPDF metoduna dosya adı parametresi eklendi. Örnek kulanım şekli : TaskFormToPDF(TID,”Dokuman adi”).
 • Tiger Entegrasyon bileşenine Seri Lot Kartı eklendi. 
 • Tiger Entegrasyon bileşeni Satınalma Faturası özelliğine PREACCLN alanı eklendi.
 • LineItemTable’da PopupSelect türündeki alanlar için edit edilebilir seçeneği getirildi. E-Flow Designer’dan LineItemTable veri elementi tablo özelliklerinden “PopupSelect Editable” seçeneği ile o tablodaki Popup select elementlerinin manuel girişe izin verilmesi sağlandı.
 • LiteItemTable Editable Popup alanına manuel giriş yapılıp butona tıklandığında açılan pencerede dönen sonuçların girilen değere göre filitrelenmiş olarak getirilmesi sağlandı.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninde birden fazla veri tabanı ile entegrasyon için CFG dosyaları ile entegrasyon özelliği eklendi.
 • 0 numaralı firma için yeni bir E-Posta hesap ekleme özelliği eklendi.


Bug Fix

 • TaskFormToPDF log alanı tarih hatası düzeltildi.
 • IOS mobil uygulamada yaşanan “%” karakter sorunu çözüldü.
 • TaskFormToPDF metodu numerik alanlarda yaşanan problem giderildi.
 • LineItemTable dropdown seçiminde arama yapılırken tek karakter girildiğinde scrool kayboluyordu sorun giderildi.
 • Popup Modal arama sayfa numarasına tıklandığında oluşan hata giderildi.
 • Frozen Column olan LineItemTable veri elementinin performans sorunu çözüldü.
 • LineItemTable zorunlu alan sorunu çözüldü.
 • PopUpSelect açılan pencerede  sayfalama problemi düzeltildi.
 • LineItemTable veri elementinde sayfalama olduğunda kolon zorunluluk kontrolü bütün sayfaları kapsayacak şekilde geliştirme yapıldı.
 • ConvertToExcel metodu numerik alan sorunu çözüldü.

Yeni Özellikler

 • “SetLineItemTableFrozenColumns” fonksiyonu eklendi. Bu fonksiyon ile LineItemTable kolonlarının sabitlenmesi sağlandı.
 • E-Posta gönder bileşeninde DynamicGroup ve Assigment veri elementlerinin seçilebilmesi eklendi.
 • “TaskFormToPDF” fonksiyonu eklendi.
 • İki aşamalı giriş özelliği eklendi. Kullanıcı için iki aşamalı giriş yapması seçildiğinde kullanıcı giriş yaptığında E-posta adresine bir sisteme giriş için e-posta gönderilir, kullanıcı bu e-postadaki linke tıklayarak giriş yapar.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninde kasa işlemlerine PAYMENT alanları eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninde malzeme kartına eksik alanlar tamamlandı.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninde çek senet bordroları eksik alanlar eklendi.
 • Tiger Entegrasyon bileşeninde satış faturası EBOOK alanı eklendi.


Bug Fix

 • LDAP kullanıcıları şifre menüsünü göremeyecek şekilde düzenleme yapıldı.
 • Log Tipindeki bir veri elementine değer yazıldığında değişiklikleri kaydet butonuna basıldığı zaman sayfa yenilendiğinde birden fazla log yazıyordu, çözüldü.
 • Görev Formunda LineItemTable olduğunda tetikleme çalışmıyor sorunu düzeltildi.
 • LineItemTable içerisinde bulunan Özet Hesaplama alanı “Yazdırılabilir Sürüm” butonuna basıldığında görünmüyor problemi çözüldü.
 • Belge silme onay mesajı düzeltildi.
 • Pasif kullanıcılara mail gitmesi engellendi.
 • E-Posta kontrol bileşeninde mail içeriği bozuk geliyordu, düzeltildi.
 • DBTarama başlamama sorunu çözüldü.
 • Netsis Entegrasyon Başarılı ve Hatalı çıkışlarındaki sorunlar düzeltildi.
 • Dosya Sil butonu salt okunurda görünmemesi sağlandı.

Yeni Özellikler

 • Görev formu içindeki veri elementlerinin birbirlerini tetiklemesi özelliği eklendi.
 • Filtreler sayfası için dil desteği eklendi.
 • Yeni LDAP kullanıcısı eklendiğinde bilgilendirme maili eklendi.
 • Görev listesinde bir görev üzerinde çalıştıktan sonra tekrar aynı konuma gelmesi sağlandı.
 • Filtreler için Excel’e aktar özelliği eklendi.
 • Filtrelerde seçilen kriterlere içeriyor, içermiyor, bu hafta, bu ay, bu yıl özellikleri eklendi.
 • Filtreler sayfasında kullanılan tablolarda, kolonların yerlerinin değiştirilmesi, uzunluklarının değiştirilmesi ve kullanıcı bazlı olarak bu bilgilerin hatırlanması geliştirmesi yapıldı.


Bug Fix

 • Performans iyileştirmesi yapıldı.
 • Application pool performansı için geliştirmeler yapıldı.
 • Logo Tiger aktarım hatası giderildi.
 • Logo Tiger lobject.exe 2.45 problemi giderildi.
 • Mail gönderimi sırasında Log tipindeki veri elementinin birden fazla değeri varsa alt alta gösterecek şekilde güncelleme yapıldı.
 • Delagasyon tarihi geçtiğinde düzenle butonu pasif hale getirildi.
 • Tiger Entegrasyon bileşenindeki sil problemi giderildi.
 • Yeniden ata ve geri ata butonuna tıklandığında, butonların pasif olması sağlandı.
 • Mobil projelerde kullanılan veri giriş alanlarında düzenlemeler yapıldı. 
 • Farklı lokasyonlar için tarih gösteriminde yaşanan hatalar giderildi.
 • Çalışılan alanlar için yardımcı metin uzunluk problemi çözüldü.
 • Filtreler sayfasında yer alan bağlantı penceresine sığmayan bilgiler için geliştirme yapılmıştır.
 • Filtreler sayfasında yer alan tablonun kolonlarının gösterimleri isteğe bağlı olarak kapanıp açılabilir hale getirildi. Bu seçenekler kişi bazlı olarak hatırlanabilir hale getirildi. CIID alanı isteğe bağlı olarak kapatılabilir hale getirildi.
 • Yöneticim bilgilendirme maili düzeltildi.
 • Filtreler sayfasında, kriter seçim aşamasında, tablodaki kolonlara ait kriter seçeneklerine bağlı olduğu tipe göre doğru seçeneklerin getirilmesi geliştirmesi tamamlandı.
 • IOS app için bazı fonksiyonaliteler güncellendi.
 • Değeri boş olan LineItemTable tipindeki veri elementleri gönderilen maillerden kaldırıldı.
 • LineItemTable veri elementi için özet alanında formatlama eklendi.
 • Filtrelerde fazla gelen kriterlerde yaşanan problem düzeltildi.
 • Mail olarak gönderilen LineItemTable numerik alanların formatlı görünmesi sağlandı.

Yeni Özellikler

 • Yeni Filtreler yayınlandı.
 • Tiger Entegrasyon bileşenine Güncelle ve Sil özellikleri eklendi.
 • E-Posta bileşenine LineItemTable eklendiğinde özet toplam alanının gelmesi sağlandı.
 • E-Posta bileşenine eklenen LineItemTable veri elementinin numerik alanlarının sağa dayalı olması sağlandı.
 • Eylem butonlarına zorunlu alan kontrolü eklendi.
 • İncele butonu ile görev detayının pasif olması eklendi.
 • Kullanıcının üzerindeki görevleri gruplara devretme özelliği eklendi.
 • Görev listesine Status ve Atanan kullanıcılara göre grafiksel filtrelerime özelliği eklendi.


Bug Fix

 • Veri elementlerinin formun dışına taşması hatası giderildi.
 • Mobil bildirim hataları düzeltildi.
 • Tarih/saat problemi giderildi.
 • Veri elementlerinin yardımcı açıklamalarının görünmeme problemi giderildi.

Yeni Özellikler

 • Görev listesine grafiksel filtreleme özelliği eklendi.
 • Dinamik gruplar için yetkilendirme eklendi..
 • Görev listesinde performans iyileştirilmesi yapıldı.
 • Arama sayfasında performans iyileştirilmesi yapıldı.


Bug Fix

 • Görev Listesi için yetkilendirmeler düzenlendi.
 • LineItemTable içindeki özet alanındaki hesaplama hatası giderildi.
 • E-Flow Mobil için push notification servisindeki hata düzeltildi. (E-Flow Mobil son sürüm yüklemeli.)
 • E-Flow Designer kayıt problemi giderildi.

Yeni Özellikler

 • Dynamic Group tipinde veri elementi eklendi. Bu veri tipi ile süreç başladıktan sonra dinamik olarak grup oluşutulup yönlendirilebilir.
 • Logo entegrasyon bileşenlerine yeni fiş türleri eklendi. (Satış Teklifi, Satınalma Teklifi, Müşteriler, İlgili Kişiler, Satış Faaliyetleri)
 • E-Fatura için proxy ayarları eklendi.
 • E-Fatura yerel entegrasyon bileşeni ssl bağlatıları destekleyecek şekilde düzenlendi.
 • Sol menüde süreç adına göre arama özelliği eklendi.
 • Popup select ve dropdown string elementlerinde seçilenlerin silinebilmesi için seçenek eklendi.
 • Süreç yetkilendirmelerine Dynamic Group tipindeki veri elementi eklendi.


Bug Fix

 • LineItemTable tarih sütunu için uzun tarih formatı verdiğimizde düzenlerken time pickerın çıkmaması hatası giderildi.
 • Logout esnasında alınan status hatası giderildi.
 • Assignment elementindeki verilerin alfabetik olarak sıralanması sağlandı.
 • LdapUniqueKey Null olan bir kullanıcı giriş yapmaya çalıştığında eski kullanıcıların giriş yapamamasını sağlayan bir hata düzeltildi.
 • E-Fatura yerel entegrasyon bileşeninde http adresinin çözümlenememesine neden olan bir hata giderildi.
 • E-Fatura yerel entegrasyon bileşeninin <inv:Invoice ile başlayan faturaları işlememesi hatası giderildi.
 • Süreç özelliklerinde “Grafik Ekran Görüntüleme” yetki hatası giderildi.
 • LineItemTable numeric alanların varsayılan olarak sıfır atanması ile validasyon sorunu giderildi.
 • Birincil grubun gelmemesi hatası giderildi.
 • Süreç detayları alınırken bir sorunla karşılaşıldığında hatanın log dosyasına yazdırılması sağlandı.
 • Süreç detay sayfasında yetkilendirmeler düzenlendi.
 • Aramalar sayfası için yetkilendirmeler düzenlendi.
 • Görev Listesi için yetkilendirmeler düzenlendi.

Geliştirme / Bug Fix

 • Daha tutarlı hata loglamaları için geliştirmeler yapıldı
 • LDAP kullanıcılarının mail bilgilerinin Active domain’den yanlış kaydedilmesi hatası giderildi.
 • LDAP web.config’de boş ise designer’a LDAP kullanıcısı olarak bağlanılamaması hatası giderildi.
 • Yeni sürüme geçildiğinde LDAP ile bağlanmaya çalışan kullanıcının LDAP ayarları boşsa web.config’ den okunup güncellenmesi sağlandı.
 • E-Fatura Logo yerel entegrasyon eklendi.
 • Filtrelerde DBProvider kullanılarak timeout süresi sitenin geneli ile tutarlı hale getirildi (10 dk)
 • EFatura Bilesenine VKN, servis adresi, pk ve gb label alanları eklendi
 • Silinen kullanıcların E-Flow web arayüzünde lisans kontrolüne dahil edilmesi hatası giderildi.
 • DBGözat bileşeni timeout süresi 10 dk olacak şekilde düzenlendi.
 • Mobile Api içerisine görev formları için gereken bütün yetkileri barındıracak bir sınıf eklendi.
 • Mobile API Location Tracking özelliğinin döndürülmemesi hatası giderildi.
 • Yeni Kullanıcı oluştururken ve güncellerken girilen verilerin başında ve sonundaki boşlukların veritabanına kaydediliken temizlenmesi sağlandı.
 • Kullanıcı düzenle penceresindeki rapor gönderimi alanında silinen ve aktif olmayan kullanıcıların gösterilmemesi sağlandı.
 • Kullanıcı ekle/düzenle formlarındaki stil bozuklukları düzeltildi.
 • LDAP kullanıcısı düzenlenen bilgiler arasında LDAP sunucusu eklendi.
 • Firma ekleme ve düzenleme sayfalarında form düzeni sağlandı.
 • Firma ekleme ve düzenleme ekranları iyileştirildi.
 • Log kaydederken StackTrace yoksa logların yazılmaması hatası giderildi.
 • Firma eklenirken alınabilecek olası hatalar organize edildi. Fonksiyonlar iyileştirildi.
 • Tiger Entegrasyon aktarım yapılamadığında hata logu yazmaya çalışılırken sürecin takılması hatasi giderildi.

Yeni Özellikler

 • Görev formları için konum izlenebilme özelliği eklendi. (yalnızca https üzerinden çalışır.)


Bug Fix

 • Sistem Log içerisindeki tarih verilerinin local timezone’a uygun gelmemesi hatası giderildi.
 • Görev özeti css düzenlemeleri yapıldı.
 • Süreç durumu altında sistem logları alanı içerisinde bileşenlerin isimleri parantez içerisinde yanlarına yazıldı.
 • Detaylar sayfasında SYS_LOG gösterilecek sayfa kalmadıysa “Daha Fazla Göster” düğmesinin çıkmaması sağlandı.
 • Görev Geçmişi çok uzun listelerde sayfalama özelliği eklendi.
 • LineItemTable yeni satır eklerken javascript performansı iyileştirildi.
 • Tiger Entegrasyon içerisine Malzeme Sınıfı (TRANS_DETAILS) eklendi.
 • Tiger Etegrasyon Kasa İşlemleri altına Alınan Hizmet Faturası eklendi.
 • Tiger entegrasyon firma değişkeninin yanlış değer alması sorunu giderildi.
 • Test modunda çalıştırılan süreç klasör altında ise gözükmeme sorunu giderildi.
 • Yazdırılabilir sürümde LineItemTable checkbox alanı boş gelmesi sorunu giderildi
 • Filtrelerde filtre kaydetme hatalarında hatanın loglara yazılması sağlandı.
 • LineItemTable içerisindeki sorgu hataları log dosyasına daha detaylı yazılır hale getirildi.
 • Özellikle görev listesinde çalışan sorgular azaltıldı. Bu sayede hem açık kalan sql bağlantılarının sayısı azalacak hem de sistemin genelinde performans artışı sağlayacağız.
 • Bundan sonra AdvancedLog.xml, netoloji.xml ve SystemLog.txt dosyalarına yazılmayacak. Bunun yerine System Logs klasörü altına her gün için ayrı ayrı hta loglarını txt formatında yazıyor olacak sistem. E-Flow servisin başlangıçta yazdığı info bilgilerinii event viewerdan takip edebilirsiniz.
 • Sol menüdeki süreçler CID’ye göre artan olarak sıralanacak şekilde değiştirildi.

Yeni Özellikler

 • Yeni LDAP yönetim modülü eklendi.
 • DB Güncelle ve DB’ye Gözat bileşenlerine hatalı çıkışlar eklendi.
 • Filtreler’de NQL alanı yeni bir görünüm ve işlevsellikler kazandı.


Bug Fix

 • LineItemTable özet hesapla içerisindeki bir hata giderildi.
 • DBUpdate bileşeni artık doküman nesnelerini BLOB veritipi olarak veritabanına yazabiliyor.
 • Firma yöneticisinin bütün süreçleri arama ve filtrelerde görebilmesi sağlandı
 • Yazdırılabilir sürümde tarih hataları giderildi.
 • Süreç detaylarında LineItemTable yüksekliği otomatik yapıldı. Satır sayısına göre kendini yeniden boyutlandırıyor tablolar.
 • ConvertUblToHtmlFile() metodunun E-Fatura yerel entegrasyon bileşeninde gelen bazı faturaların görsellerini alamaması hatası giderildi.
 • Süreç detaylarındaki tablo minimum uzunluğu görev formundaki ile tutarlı hale getirildi.
 • LineItemTable’da kararlılık ve performans iyileştirmeleri yapıldı.
 • LineItemTable içerisinde çok fazla satır varsa “Maximum request length exceeded” hatası dönüyordu. Bu hata giderildi.
 • Web servis bileşeni boolean dönüş değerini destekleyecek şekilde değiştirildi. (Boolean dönüş değeri numeric bir alan ile 1:true, 0: false şeklinde alınabilir.)
 • Tiger kontrol bileşeninde hata veren fiş türleri bulunup hataları giderildi.
 • Windows servise Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise desteği eklendi.
 • Filtrelerde kararlılık ve optimizasyon çalışmaları yapıldı.
 • Kullanıcılar listesinde silinen ve pasif kullanıcılar için sistem genelinde iyileştirmeler yapıldı ve hatalar giderildi.
 • Gruplar listesinde sayfalama yapılamamasına bağlı bir hata giderildi.
 • Silinen ve pasif kullanıcılar assignment değişkenlerinde ve görev formunda atanacak kişilerde görünmemesi sağlandı.
 • Test modunda kullanıcı değişimlerinde şifre sorulması hatası giderildi.
 • Süreç durumunda tarh formatı seçilmemesine bağlı tarihin görünmemesi sorunu giderildi.
 • Süreç genelinde tarih değişkenlerinde tutarlılık sağlandı ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Arama kısmında başlangıç ve bitiş tarihi seçildiğinde sonuçların doğru gelmemesi hatası giderildi.
 • LineItemTable içerisinde tarih alanlarında formata bağlı veriyi doğru göstermeme hatası giderildi.
 • Internet Explorer’da filtrelerin kaydedilememe sorunu giderildi.
 • LineItemTable Tablo özetinde Count fonksiyonu tekrar çalışır hale getirildi.
 • LineItemTable tablo yüksekliğinin satır sayısına balı olarak dinamik ayarlanması sağlandı.
 • LineItemTable checkbox salt okunur yapılamaması sorunu giderildi.
 • LineItemTable gizli sütunlar yazdırılabilir ve email gönder’de gözükmemesi sağlandı.
 • Süreç detaylarında o sürece ait sistem logu yoksa sistem loglarının çıkmaması sağlandı.
 • Süreç tasarımcısında süreç listesinde eğer süreç yoksa veya collapse edildiyse sağ tıklayınca tasarımcının hata verip kapanması hatası giderildi.
 • Süreç tasarımcısında süreci içeri aktardığımızda DBGözatlar için sorgu eşleştirmeleri ekranı içerisinde sorgu uzunsa eşleştirme alanının gözükmemesi sorunu giderildi.
 • Süreç tasarımcısında süreç adını değiştirdiğimizde tasarımcının bazı durumlarda hata vermesi hatası giderildi.
 • Netsis Entegrasyon bileşeni içerisine yeni fiş türleri eklendi.
 • LineItemTable için zorunlu alanlar eklendi.
 • Tiger Kontrol bileşeni içerisine Malzeme Yönetim Fişi ve Seri Lot alanları eklendi.
 • Bazı kullanıcılarda görev listesinin gelmemesi hatası giderildi.
 • Web Servis bileşeni için hatalı çıkışı eklendi.
 • Filters : VariableName içindeki boşluk ve semboller ile ilgili düzeltme
 • Filtreler için çok sayıda iyileştirme yapıldı
 • Filtrelerde sıralamanın da kaydedilmesi sağlandı.
 • E-Posta Gönder bileşeni içerisinde silinen ve pasif olan kullanıcılara e-posta gitmesi sorunu çözüldü.
 • Windows Servis lisans kontrolü yapılırken silinmiş kullanıcıların sayıya dahil edilmesi hatası giderildi.
 • FindSupervisor() ve GetUsername() değişkenler ile kullanıldığında doğru çalışmaması hatası giderildi.
 • Renk teması değiştirildiğinde bir gün sonra değişikliğin geri alınması hatası düzeltildi.
 • LineItemTable numeric alanlara ilk girişte çıkan numaralar düzeltildi.
 • LineItemTable Numeric alanlardaki grilik düzeltildi.
 • LineItemTable  IE8 javascript problemleri giderildi.
 • Tiger Entegrasyon numeric alan boşsa aktarılamaması sorunu giderildi.
 • Görev mailleri artık pasif kullanıcılara gönderilmiyor.
 • LineItemTable Dropdown scroll edilememesi hatası giderildi.
 • LineItemTable hidden özelliği düzeltildi.
 • LineItemTable Alphanumeric value’ya göre işlem yapacak şekilde düzeltildi.
 • Eposta gönderilirken ters slash kullanıldığında oluşan bir hata düzeltildi.
 • Görev formunda gerekli doküman olup olmadığını kontrol eden yapı iyileştirildi.
 • Zorunlu olan bir doküman başka bir formdan eklendiyse formun valid olmaması düzeltildi.
 • Zorunlu alan doküman ise ve girilmeden butona basıldığında loading animasyonunun takılı kalması hatası giderildi.
 • Filtreler : Paylaşım kapatıldı, Sorting kaydetme, Tekrar eden alan adları ile ilgili sorun giderildi
 • E-Posta Gönder bileşeni içerisinde silinen ve pasif olan kullanıcılara e-posta gitmesi sorunu çözüldü.
 • Windows Servis lisans kontrolü yapılırken silinmiş kullanıcıların sayıya dahil edilmesi hatası giderildi.
 • LineItemTable validasyon yapılamaması hatası giderildi.
 • LineItemTable içerisinde regex validation artık çalışıyor.
 • FindSupervisor() ve GetUsername() değişkenler ile kullanıldığında doğru çalışmaması hatası giderildi.
 • Tema seçimi için cookie hatırlanma süresi 1 yıl olarak ayarlandı.
 • LIT numeric alanlara ilk girişte çıkan numaralar düzeltildi.
 • Numeric alanlardaki grilik düzeltildi.
 • LIT IE8 javascript problemleri giderildi.
 • Tiger Entegrasyon numeric alan boşsa aktarılamaması sorunu giderildi.
 • Görev mailleri pasif kullanıcılara gidiyor hatası giderildi.
 • LIT Dropdown scroll edilememesi hatası giderildi.
 • LIT hidden özelliği düzeltildi.
 • LIT Alphanumeric value’ya göre işlem yapacak şekilde düzeltildi.
 • ExpHazirlaNormalEncoded metodu içerisindeki fazladan eklenen ters slashın sebep olduğu mail hatası giderildi.
 • Mail Gönderici’de küçük bir hata düzeltildi.
 • Görev formunda gerekli doküman olup olmadığını kontrol eden yapı iyileştirildi.
 • Zorunlu olan bir doküman başka bir formdan eklendiyse formun valid olmaması düzeltildi.
 • Zorunlu alan doküman ise ve girilmeden butona basıldığında loading animasyonunun takılı kalması sorunu giderildi
 • Süreç verilerinin yetki dahilinde değiştirilmesi eklendi. E-Flow Designer süreç özellikleri penceresinde -Süreç verilerinin değiştirilmesi- yetkisine bağlı olarak süreç verileri değiştirilebilir.
 • Firma Ayarlarına -Şifre Politikası- seçimi eklendi.
 • Şifre değiştirme ekranında şifre politikasına göre uygun kontroller eklendi.
 • E-Fatura bileşenine ait hatalar giderildi.
 • E-Fatura Kabul ve Ret fonksiyonları eklendi.
 • PopupSelect türündeki veri elementlerinin text özelliklerinin alınması içinGetText() fonksiyonu eklendi.
 • E-Flow Designer arayüzünde süreçler arasında bileşen kopyalama özelliği eklendi.
 • E-Flow Designer arayüzünde süreçler arasında süreç verilerinin kopyalanması eklendi.
 • E-Flow Designer arayüzünde veri elementi gezgininde veri elementlerinin ilk karakterine göre arama yapılması özelliği eklendi.
 • E-Fatura bileşeninde fatura dosyasının doküman nesnesine otomatikolarak aktarılması eklendi.
 • Süreçler listesine klasör özelliği eklendi.
 • Görev Listesine “Arama” özelliği eklendi.
 • Görev listesindeki alanlara göre sıralama özelliği eklendi.
 • Görev listesindeki sayfalama problemi giderildi.
 • Arama sonuçlarında sayfalama problemi giderildi.
 • Sol menü kullanıcı tercihine göre kayıt problemi giderildi.
 • Test Mod özelliği eklendi. Bu özelliği kullanabilmek için E-Flow Designer atayüzünde kırmızı bayrak işaretli sürecin üzerine sağ tıklayıp “Test Et” seçilmelidir. Bu özellik sayesinde hazırlanan süreçler yayınlanmadan önce sahneleme sunucusunda test edilebilecektir. Aynı zamanda test mod ortamında açılan arayüzde kullanıcı ekranları arasında geçiş özelliği eklendi.
 • Delegasyon özelliği eklendi.
 • Kullanıcı silme ve kullanıcı üzerindeki görevlerin başka kullanıcıya devredilmesi tamamlandı.
 • E-Fatura Kontrol nesnesinin ilk parametresine GIB_UBL eklendi. Bu alanın kullanılabilmesi için Memo türünde bir veri elementi ile eşleştirme yapılmalıdır. ConvertUblToHtmlFile fonksiyonu ile fatura görüntüleme işlemi bir Document veri türüne aktarılarak yapılabilir.
 • Dışarı aktarılan eski versiyon süreçlerin yeni versiyona aktarılması sırasında oluşan hata giderildi.
 • Gruplar/Roller listesine arama özelliği eklendi.
 • Grup üyeleri seçim ekranında “Başlatan” eklenmesi düzeltildi.
 • “Süreci İptal Et” yetkisi “Süreç verilerinin değiştirilmesi” rolüne bağlandı.
 • “Counter” ve “CounterEx” fonksiyonları eklendi.
 • “GetXmlNodeValue” ve “GetXmlNodeCount” fonksiyonları eklendi.
 • DB nesneleri için (DB Gözat, Yinelemeli DB Tarama, DB Güncelle, DB Tarama, PopupSelect) dinamik tablo sorgulama tamamlandı.
 • Tiger Kontrol ve Tiger Entegrasyon bileşenlerine ait Firma No ve Dönem No alanları string veri türündeki elementlerden seçimi tamamlandı.