fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

İş akış otomasyonu

İşyeri iş akış otomasyonu, bir işyerinin çalışanları, satış elemanları veya yöneticileri tarafından elle yapılan ve otomatik olmayan bir etkileşim gerektiren iş süreçlerinin tasarlanması, icra edilmesi, izlenmesi ve arşivlenmesi için bir bilgisayar yazılımının kullanılmasıdır.

Bir iş sürecini sayısallaştırmak suretiyle, bir firma herhangi bir sürecin içinde bulunan aşamaları kolaylıkla belgeleyebilir, her bir görevle ilgilenmek üzere bir veya daha fazla çalışan belirleyebilir, vadesi gelen tarihleri izleyebilir ve bir sürecin zamanında bitirilmesini sağlayabilir.

E-Flow Süreç Yönetim Sistemi ile bir şirketin süreçlerini yürütenler, bilgisayar kodları yazmayı bilmeden ve müşteriye özel yazılım geliştirmeye gerek kalmadan, kolaylıkla tüm kuruluşu kapsayan bir çözüm tasarlayabilir ve uygulayabilirler. Bunun sonucu olarak da, daha doğru bir süreç dokümantasyonu, maliyet tasarrufları, daha hızlı değişiklikler ve güncellemeler ve çok daha kısa bir gelişim döngüsü sağlanır.

İş akış otomasyonunun yararları

Pek çok firma, iş süreçlerini otomasyonla gerçekleştirmenin yararlarını hep bilmişlerdir.  Bu iş iyi bir pazarlıkla bile yapıldığında, otomasyona geçişin süresi ve masrafları, genellikle yararlarından daha ağır basar.  E-Flow kullanarak ise, işyeri yöneticileri, sezgisel ve grafiksel bir süreç tasarım aracı vasıtasıyla iş süreçlerini birkaç hafta yerine sadece birkaç saat içinde otomatikleştirebilirler. Tüm arka plan veri tabanı, yük dengelenmesi, çoklu kullanım ve güvenlik detayları hâlihazırda düşünülmüş ve tasarlanmıştır.

Bir şirket, süreçlerini otomatikleştirerek aşağıdaki yararlardan birini veya daha fazlasını elde edebilir:

Otomatik süreç dokümantasyonu: Bir süreçle ilgili tüm adımlar/aşamalar, bilgiler ve kişiler listelenir. Bu bilgiler paylaşılarak, çalışan sayısı belirlenir.

Sürecin izlenmesi: Bir süreç içerisindeki her eylem izlenebilir ve yöneticiler tarafından görülebilir. Her bir kullanıcının yaptığı iş, bir veri tabanına kaydedilir ve gerekirse daha sonraki bir tarihte bakılabilir. Günü geçmiş görevlere hız kazandırılabilir.

Daha az Kâğıt / daha az kayıp bilgiler: Elle yapılan işlemlerin pek çoğu kâğıt formlar ve belgeler üzerinde yapılmaktadır. Kâğıt üzerindeki bilgiler kolaylıkla kaybolabilir ve gerektiği zaman takibi zor olabilmektedir.