fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

İleri eylemler

DB güncelle

Veri Kaynağında, aşağıda belirtilen şekilde bir SQL ifadesi çalıştırılabilir. SQL ifadesi süreçte kullanılan verilerden oluşturulur.

Veri kaynağı

Veritabanı güncellemede/sorgulamada kullanılacak veri kaynağının seçildiği alandır. Veri kaynakları, sistem yöneticisi tarafından Web Arayüzü üzerinde oluşturulur.

SQL komutu

Veri kaynağında çalıştırılacak SQL komutunu belirtir. Komut hangi alanların hangi tablolardan seçileceği ile ilgili bir cümleciği içeren bir “seç” (SELECT) ifadesi olmalıdır. “Seç” ifadesi ile sistemden getirilen her kayıt, bir süreç aşama durumu yaratır. İşlem verileri SQL ifadesinde veri öğesinin isminin başına ve sonuna yüzde işareti konulmak suretiyle kullanılabilir.

DB gözat

DB Gözat eylemi belirtilen Veri kaynağında bir SQL sorgusu çalıştırır. Sorgu sonucunda elde edilen veriler süreçte verileri doldurmak için kullanılabilir. SQL sorgusu süreç verilerini ve aynı zamanda yüzde işaretleri arasında veri öğesi tanımlayıcılarını içerebilir.

İşlem verilerini doldurmak için yalnızca ilk alınan satır kullanılır. Geri dönen bir satır yoksa sunucu bir uyarı kaydeder ve süreçteki hiç bir veri öğesi güncellenmez.

Veri kaynağı

Veritabanı güncellemede/sorgulamada kullanılacak veri kaynağının seçildiği alandır. Veri kaynakları, sistem yöneticisi tarafından Web Arayüzü üzerinde oluşturulur.

SQL komutu

Veri kaynağında çalıştırılacak SQL komutunu belirtir. Komut hangi alanların hangi tablolardan seçileceği ile ilgili bir cümleciği içeren bir “seç” (SELECT) ifadesi olmalıdır. “Seç” ifadesi ile sistemden getirilen her kayıt, bir süreç aşama durumu yaratır. İşlem verileri SQL ifadesinde veri öğesinin isminin başına ve sonuna yüzde işareti konulmak suretiyle kullanılabilir.

Sonuç eşleme

”SELECT” ifadesi ile alınan/okunan değerlerin bunlara karşılık gelen süreç veri öğeleri ile eşleştirildiği bölümdür. Sonuç eşleme ekranını kullanarak, sol taraftaki parametreye eşleştireceğiniz veri öğesini sağ tarafta seçmelisiniz.

Hesapla

Hesapla Eylemi süreç verilerinden veya sistem fonksiyonundan alınan bir değerin hesaplanmasında kullanılır. Hesaplamanın sonucu süreç veri öğesine kaydedilir.

Ayarlanacak olan veri öğesi

Hesaplamanın sonucuna göre ayarlanacak olan veri öğesini belirtir.

İfade

Hesaplanacak olan ifadeyi belirtir.

Tiger Entegrasyon

Firma no

İlgili alanda logo tiger aktarılacak fiş türünün firma numarası belirtilir.

Dönem no

İlgili alanda loga tiger aktarılacak fiş türünün dönem numarası belirtilir.

Sonuç

Tiger’dan  dönen cevap değerinin alınacağı veri elementinin seçildiği alandır.

Eylem

Loga Tiger entegrasyonundaki eylem türünün belirleneceği alandır. Veri ekleme, güncelleme ve silme eylemleri yürütülmektedir.
Seçilen fiş türünün XML değerleri parametre sütununda görüntülenerek, gönderilecek değerler bu alanda seçilir.

Netsis Entegrasyon

Fiş türü

Netsis entegrasyon eylemi Netsis e aktarmak istediğimiz fiş türlerinden seçilen türe veri gönderilmesini sağlar.

Şirket

İlgili alanda gönderilecek fiş türünün şirket numarası belirtilir.

Şube kodu

İlgili alanda gönderilecek fiş türünün şube kodu  belirtilir.

Sonuç

Netsis ten dönen cevap değerinin gönderileceği değişkendir
Seçilen fiş türünün XML değerleri parametre sütununda görüntülenerek, gönderilecek değerler bu alanda seçilir.

Web Servis

Servis adresi

Bağlantı kurulacak Web servis adresinin yazılacağı alandır.

Güvenlik özellikleri

Bağlantı kurulacak web servisinin bağlantı protokolünün  seçileceği alandır.

İstek modu

Bağlantı kuralacak Web servisten dönen değerin alınıp alınmayacağını belirten alandır.

Cevap veri elementi

İstek modunun çift yönlü olması durumunda web servisten dönen değerin değişken seçimi yapılır.

Servisler

Web servisi içerisindeki servislerin gösterildiği alandır.

Operasyonlar

Seçilen servisin içerisindeki operasyonların gösterildiği alandır.
Özellikler sekmesinde seçilen operasyonun alacağı parametrelerin veri elementleri ile eşleştirilldiği alandır.