fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

Veri öğesi özellikleri

Veri öğesi özellik diyaloğunu görüntülemek için, veri öğesi üzerinde sağ tıklayarak Özellikler seçeneğini seçin veya veri öğesi üzerinde çift tıklayın. Veri öğesinin özelliklerini gösteren diyalog açılacaktır.

Metin (String)

String tipi öğeler kısa ve orta uzunlukta metin verilerine olanak sağlar. Veri öğelerinde 255 karakter uzunluğunda veri bulunabilir. Daha büyük miktardaki bilgiler için, “Memo” veri türünü kullanın.

Rakamsal (Numeric data)

Rakamsal veri türleri rakamlardan oluşur. Rakamlar, süreçteki çeşitli hesaplamalarda kullanılır. Rakamlar, tam sayı (ondalık hane noktası olmayan) veya rasyonel (ondalık hane noktalı) sayı olabilir.

Tarih (Date)

Tarih alanlarında tarih ve zaman bilgileri bulunur. Tarihler format özelliğinde belirtilen format kullanılarak görüntülenir. Olası tarih formatlarını aşağıda görebilirsiniz.

Büyük değerde metin (Memo)

Hatırlatıcı not alanlarında gelişigüzel uzunlukta metin bilgileri yer alır. Bu bilgiler Web Arayüzünde kaydırma metin kutusu kullanılarak görüntülenir. Hatırlatıcı not alanları, gerekli olması halinde büyük miktardaki verileri depolamak için kullanılır.

Günlük (Log)

Günlük alanları hatırlatıcı not alanlarına benzerdir ve bu alanlarda da büyük miktarda bilgi saklanabilir ve görüntülenebilir. Memo alanlarıyla aralarındaki fark, günlük alanlarının sıralı tipte bilgileri saklamak üzere tasarlanmış olmasıdır. Günlük alanına eklenen bilgiler, bilgiyi giren kullanıcının ismi ve tarih ve saat damgası ile birlikte kaydedilir. Yeni bilgiler günlük alanlarının sonuna eklenir. Günlük alanına girilmiş olan bilgiler düzenlenemez; yeni bilgiler yalnızca günlük kayıtlarının sonuna eklenebilir.

Belge (Document)

Belge alanları diğer türdeki dokümanları ve/veya dosyaları saklamak için tasarlanmıştır. Microsoft Word belgeleri, grafik veya resim dosyaları ve PDF dosyalar Belge alanına kaydedilebilen öğe türlerine örnek olarak verilebilir.

Atama (Assignment)

Görevlendirme/Atama veri tipi dinamik bir grubu veya kullanıcı ismini süreçlerde saklamak için kullanılır. Atanan kullanıcı veya grup daha sonra görev atamasında kullanılabilir. Görevlendirme veri alanı web sayfasında görüntülendiğinde, kullanıcı açılan pencereden güvenlik grubunu seçebilir. Seçilen bu grup daha sonra Görev Diyalogunda görev ataması tanımlanırken kullanılabilir.

Satır öğesi tabloları (Line item table)

Satır Öğesi Tablosu özel olarak formatlanmış olan veri tablolarının depolandığı benzersiz bir veri öğesi türüdür. Satır Öğesi Tabloları sipariş, irsaliye, fatura gibi satır öğeleri içeren, çoklu satır ve sütundan oluşan bilgileri saklamak için kullanılır.  

Satır Öğesi Tablolarında satırdaki herhangi bir alana herhangi bir veritabanından veri çağrılabilir, depolanan veriler üzerinde basit hesaplamalar yapılabilir ve belirli bir sütunun toplamı alınabilir.

İsim

Her satır öğesinin ismi.

Tür

Alfanumerik, nümerik, PopupSelet, Dropdown, Date veya Checkbox olabilir.

Boyut

Satır öğesinin ekran boyutunu belirleyebilirsiniz.

Formül

Sütun değerini hesaplamak için temel formül olarak kullanılır.

Satır Öğesi Tablo Formülleri sırasıyla toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeye karşılık gelen dört ana süreci ( +, -, *, /) destekler. Formüllerde çoklu sütun göstergeleri, parantezler ve rakamsal sabitler bulunabilir. Formüller soldan sağa doğru hesaplanır.

Format

Ondalık sayıların formatlanması rakamsal veri öğeleri ile aynı şekilde çalışır. Rakamsal Veri Öğeleri ile ilgili daha fazla bilgi için Nümerik bölümüne bakınız.

Özet hesaplama

Belirli bir sütundaki değerlere bağlı olarak özet (sum, count, max, min ) bir değer hesaplar.

Bütün sütun hesaplamaları ve özet hesaplamalar rakamsal veri türleriyle yapılmalıdır.

Bir başka hesaplamada Satır Öğesi Hesaplama alanı kullanılırken, özet değer hesaplanır ve kullanılır. Örneğin, bir faturanın toplam bedelini hesaplayabilir ve ardından bu değeri belirli bir yüzde ile çarparak satış vergisini hesaplayabilirsiniz.

Sütun Ekle ve Sütun Sil düğmelerini kullanarak Satır Öğesi Tablosunun yapısını değiştirebilirsiniz.

Satır Öğesi Tabloları Web Arayüzünde ayrı bir pencerede tablo yapısında görüntülenir.

Entegrasyon

Sütun türünün Popupselect ve Dropdown seçilmesi durumunda sütunda kullanılacak veri kümesinin SQL sorgusunun tarif edilebilmesini sağlar.