fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

Genel tanıtım

E-Flow Tasarımcı uygulaması, kullanıcılar teknik kişiler olsun veya olmasın, basit bir grafiksel tasarım aracı kullanarak iş süreçlerini kolaylıkla tasarlayabilmelerine olanak sağlar. Süreç tasarımcıları, E-Flow eylem ve görev bileşenlerini kullanarak, süreç veri elementlerini tanımlayarak ve süreç katılımcılarını atayarak iş süreçlerini kolaylıkla tanımlayabilir, uygulamaya koyabilir ve otomatik hale getirebilirler.

Tanımlar

Süreç verileri (Data elements)

Bir süreci tamamlamak için gerekli olan bilgilerdir. Süreç verileri; metin veya rakamsal verileri, tarihleri ve dokümanları veya taranmış görüntüleri içerebilir.

Süreç katılımcıları

İş süreçlerine dâhil olan kişilerdir. Çalışanları, satıcıları, müşterileri, iş ortaklarını ve dışarıdan başka şirketleri içerebilir.

Süreç eylemleri (Actions)

Gerçek süreci oluşturan adımlardır. Bu adımlar, süreç katılımcılarına verilen görevleri, otomasyon fonksiyonlarını ve iş akışını belirleyen mantığı içerebilir.

Bir iş süreci, sürecin gerçekleşme aşamasında neler olduğunu tanımlayan görevlerden ve eylemlerden oluşur. Süreç verileri, süreci tamamlamak için hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu tanımlar.

Süreç katılımcıları, sürecin çeşitli adımlarının ve süreç kapsamındaki çeşitli görevlerin tamamlanmasından sorumlu olan çalışanlar, ortaklar ve satıcılardır.

Geliştirme ve yayımlama sunucuları

E-Flow sunucunun bir özelliği, iki sunucunun geliştirme-yayımlama ilişkisi içinde birbirine bağlanabilmesini sağlamaktadır. Geliştirme sunucusu, süreçlerin ve süreç verilerinin çalışma ve geliştirme kopyalarını içerir. Bu sunucu, süreçlerin farklı süreç katılımcılarının bakış açılarından test edilmesinde kullanılır. Süreçlerdeki hatalar ayıklandıktan ve tasarımcıyı memnun edecek şekilde çalışır hale geldikten sonra, süreç, gerçek verilerle çalıştırılacağı yayımlama sunucusuna yerleştirilir.

Geliştirme sunucusunda bir süreç üzerinde düzenleme yapılırken, tasarımcı aslında sürecin bir kopyası üzerinde çalışmaktadır. Sürecin geliştirilmesi tamamlandığında, yeni süreç yayımlama sunucusuna yerleştirilir ve geliştirme sunucudan çıkarılır. Yayımlama sunucusuna taşınan süreç, kullanılabilecek duruma geçer.

Süreç sahibi, süreçte yapılan herhangi bir değişikliği geri almaya karar verdiği takdirde, süreci, varsa orijinal yayımlama sürümüne geri döndürür.