fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

Süreç tasarım penceresinde çalışmak

Eylem ekleme

Eylemler, Bileşenler (Araç) kutusundan sürükle-bırak yöntemiyle Tasarım Penceresi’ne eklenebilir. Sürükleme işlemi, istenen eylemin seçilmesinin ardından farenin sol tuşu basılı tutulup fare imleci Tasarım Penceresinde istenen yere getirildikten sonra fare düğmesi serbest bırakılarak yapılır. Bu işlemden sonra istenen eylem tasarım penceresinde görülecektir.

Eylem silme

Bir eylemi silmek için, ilk olarak eylemin üzerinde fare ile tıklayın. Eylem seçili hale geldiğinde klavyenin üzerindeki “Sil” tuşuna basın veya eylem üzerinde sağ tıklayın ve “Sil” seçeneğine tıklayın.

Eylem özellikleri

Tasarım Penceresindeki eylemlerin özellik diyaloğunu görüntülemenin iki yolu vardır. Dilerseniz eylem nesnesinin üzerine çift tıklayarak veya eylem nesnesinin üzerine sağ tıklayarak açılan menüden “Özellikler” seçimini yaparak eylem özelliklerine ulaşabilirsiniz.

Eylem taşıma

Bir eylemi taşımak için, farenin sol tuşunu basılı tutarak eylemi fare imleci ile sürükleyin. Eylemi bulunduğu yere bırakmak için farenin tuşunu serbest bırakın.

Eylemleri bağlama

Bir eylemi bir başka eyleme bağlamak için, ilk eylemdeki ucu dışarıya doğru olan ok işaretinden ikinci eylemin ucu içeriye doğru dönük olan ok işaretine bir “çizgi” çizer gibi sürükleyerek uzatın.

Bağlantıları çözme

Silmek istediğiniz hattı veya bağlantıyı, farenin sol tuşu ile üzerine tıklayarak seçin. Seçilen hat veya bağlantı vurgulandığında, klavyenin üzerindeki “Sil (Delete)” tuşuna basın. İşlemdeki bağlantı yok olacaktır. Veya bağlantı üzerinde sağ tıklayın ve “Bağlantıyı Sil” seçeneği ile ilerleyin

Çoklu eylem seçimi

Çoklu eylem ve bağlantı seçimi için Ctrl tuşunu basılı tutarak istenilen eylemleri tıklayın/seçin. Seçtiğiniz bu eylemleri kopyalayabilir, gruplayabilir, topluca silebilir veya tanım ekranındaki başka bir noktaya taşıyabilirsiniz.

Etiket düzenleme

Etiket metnini (eylemin tanımı veya ismi) değiştirmek için, farenin sol tuşu ile etiket metninin üzerine bir kez tıklayın. Etiket metni ışıklandığında, yeni bilgileri yazarak ve “Giriş (Enter)” tuşuna basarak etiket metnini değiştirebilirsiniz.

Veya etiket metni üzerinde çift tıklayarak açılan pencerede etiket (buton) metnini ve arka plan rengini değiştirebilirsiniz.