fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

Güvenlik

Role bağlı / Rol tabanlı

Her bir sürecin güvenliği rol tabanlıdır/role bağlıdır. Bir sürecin pek çok özel alanı, sadece belirli gruplardaki kişilerin ulaşmasına izin verecek şekilde güvenlik altına alınabilir.

E-Flow’daki güvenlik, en üst düzeyinde bir gruplar toplanması olarak tanımlanır. Bu gruplar, hem kullanıcıları hem de diğer grupları içerebilir. Gruplar, E-Flow Sunucusu’ndaki belirli özelliklere ve görevlere erişimi belirtmek amacıyla kullanılır.

Bir güvenlik şemasının yapılandırılmasını kolaylaştırmak amacıyla, gruplar aşağıdaki kategorilere bölünürler:

Roller

Roller, bir organizasyon içerisindeki çeşitli sınırların ötesine geçebilen bir sınıfı tanımlarlar. Bir role örnek olarak bir Müşteri Hizmetleri Temsilcisi, bir Şirket Yetkilisi veya bir Ağ Yöneticisi gösterilebilir. Bu bölümde daha sonra tanımlanacak olan çeşitli yerleşik roller bulunmaktadır.

Departmanlar

Bu tip gruplar, genellikle bir organizasyonun hiyerarşisine veya çalışanların fiziksel bölünmesine göre oluşturulurlar. Bir kullanıcı veya çalışan, tipik olarak sadece bir bölüme aittir ve bu da o çalışanın Esas Grubu olarak belirlenir. Kullanıcılar, bir bölümden daha fazlasına ait olabilirler fakat bunlardan sadece bir tanesi esas olarak atanabilir.

Kullanıcılar

E-Flow’un her bir kullanıcısının başlangıçta sadece kendilerini içeren bir grubu vardır. O kullanıcı (veya yönetici) daha sonra görevlendirme yapmaya karar verirse, gruba başka kullanıcılar da eklenebilir. Bunun sonucu olarak, yeni kullanıcının da görevlere ilk baştaki kullanıcıyla aynı erişim hakkı olacak ya da bu kullanıcının vekili gibi hareket edebilecektir.

Kullanıcı tanımlı

Tüm kullanıcılar, bir grup oluşturabilirler, kullanıcılar ve başka gruplar ekleyebilir ve kaldırabilirler ve grubu güvenlik amacıyla kullanabilirler. Kullanıcı tanımlı / Kullanıcının tanımladığı gruplarla ilgili süreçler, sadece grubu oluşturan kullanıcı tarafından yapılabilir.

Yerleşik roller

E-Flow Sunucu Güvenliğinde özel bir rol oynayan çeşitli yerleşik roller bulunmaktadır.  Bunlar aşağıda açıklanmaktadır:

Yönetici (Administrator)

Bu gruptaki kişiler, sunucudaki tüm görevlere, gruplara ve güvenlik fonksiyonlarına erişebilirler. Özellikle sunucunun yönetilmesi amacıyla, bu grubun üyelerinin sınırlı olması ve kendilerine özel bir hesap açılması gereklidir.

Tasarımcı (Designer)

Bir kullanıcının E-Flow Tasarımcı uygulamasına erişmesine izin verir. Bu gruptaki kullanıcıların sunucuda saklanmak üzere süreçleri düzeltmesine ve oluşturmasına izin verilir.

Departman yöneticisi (Company administrator)

Bu rolün verildiği kullanıcılar, aynı esas grubu paylaşan kullanıcıları ekleyebilir, silebilir ve devam ettirebilir. Bu da, bölüm bazında dağıtılmış yönetime olanak sağlar.

Önceden tanımlanmış diğer gruplar:

Herkes (Everyone)

Bu grup, tüm kullanıcıları kapsar. Bu gruba kullanıcılar eklenemez veya gruptan kullanıcılar çıkarılamaz.

Başlatıcı (Initiator)

Bu özel grup, sadece güvenli bir nesne veya kaynak sahibi olan kullanıcıya erişim izni verir. Çoğu durumda, bu kişi, Web Arayüzünden elle bir işlem başlatan kişi olacaktır. Başlatıcı grubu, çoğu güvenlik ayarları için geçerli olan / önceden tanımlanmış olarak kullanılır.

Astlarım (My subordinates)

Bir nesnenin sahibinin astlarının, bir kaynağa erişimine izin verir. Astlar, “Kime Rapor Verdiği” bölümünün kaynak sahibine ayarlandığı kullanıcılar olarak tanımlanır.

Üstüm (My supervisor)

Bir kaynak sahibinin üstüne, “Kime Rapor Verdiği” tanımında belirtilen kişi olmak kaydıyla, erişim hakkı verir.

Şifreyle erişim

E-Flow’un her bir kullanıcısının kendi kullanıcı adı ve şifresi vardır.

Bir kullanıcının üstünün ve sistem yöneticisinin, belli bir günde işe gelmemesi halinde o kullanıcının görevlendirmesini geçersiz kılmak üzere hesabına erişim hakkı vardır.