fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

İşlem özellikleri

Süreç Özellikleri diyaloğunu açmak için, Süreç tasarım penceresinde boş bir alan üzerinde sağ tıklayın ve “Ayarlar” seçeneğini seçin. Süreç Özellik diyaloğu görüntülenecektir. 

Süreç tanımı

Sürecin niteliği ile ilgili kısa bir açıklama verir.

Süreç örnek tanımı

Özel bir süreç aşaması durumunu diğerlerinden ayırt etmek amacıyla belirlenen bir isim yaratmak için kullanılan şablonu gösterir. Bu isim, mevcut sürecin herhangi bir sayıdaki veri öğesi kullanılarak yaratılabilir.

Aşama durumu tanımı, süreçlerin aşama durumlarını aramak için ve tamamlanma durumunu göstermek üzere kullanılır.

İşlem verilerinin süresi

Bu alan, süreç aşama durumu verilerinin ve denetleme yolunun/izinin sunucu üzerinde ne süreyle kalacağını belirler. Varsayılan değer olarak, bu alan bir yıla ayarlanmıştır. Geçersiz hale gelme tarihi, süreç aşama durumunun tamamlandığı tarihten itibaren hesaplanır. Son süre/geçersiz hale gelme tarihi geçtiğinde, süreç aşama durumuyla ilgili bütün veriler sunucudan kaldırılır.

Aktif görev listesini görüntüleme

Hangi kullanıcı gruplarının aktif olan görevleri ve gecikmeleri görebileceğini belirler. Mevcut atamayı ve bitiş tarihlerini içeren durum görüntüsü ile birlikte az bir miktarda bilgi içerir.

Süreç verilerini görüntüleme

Mevcut tüm süreç verilerini görüntülemesini izin verilen grubu belirler. Bu gruptaki kullanıcıların ekli dokümanlar da dahil olmak üzere süreçteki tüm veri öğelerini görüntüleme yetkileri bulunur.

Grafik ekran görüntüleme

Süreç statüsünün grafik gösterimini veya görsel akış şemasını görüntüleme yetkisi olan kullanıcıları belirler. Süreç tasarım penceresinde görüntülenene benzer bir grafiği içerir.

Süreç log bilgilerini görüntüleme

Hangi grubun süreç günlüğünün detaylarını görüntüleme yetkisinin olduğunu belirler.

Not: Süreç günlüğünde süreçle bağlantılı veriler görüntülenebilir.

Süreç verilerinin değiştirilmesi

Süreç aşaması durum ekranından münferit veri parçalarını değiştirmek için gereken güvenlik seviyesi belirlenir.

İş akışının düzenlenmesi

İş akış tasarımını düzenleme yetkisi olan güvenlik grubunu belirler.

Yönetim görüntüleme

Görevleri yönetim fonksiyonu ile görüntüleme yetkisi olan güvenlik grubunu belirler. Bu gruptaki kullanıcılar, bireylere ve gruplara atanmış olan görevleri, kendileri görev güvenlik grubunun üyeleri olmasalar dahi görüntüleyebilirler. Kullanıcıların iş akışındaki süreçlerin durumlarını görüntüleyebilen yöneticiler olarak belirlenmelerini sağlar.

Lokasyon takibi

Bir görevin nerede tamalandığına E-Flow arayüzünden ulaşılabilmesini sağlar.

Süreç sahibi (Owner)

Sürecin mevcut sahibini veya tasarımcısını gösterir.