fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

Eylemleri başlatmak

Tüm süreçler en az bir başlatma noktası veya eylemi içermelidir. İşlemler, aynı türde çoklu eylemler şeklinde dahi olsa, birden fazla başlatma eylemi içerebilir.

Manuel başlatma

Manüel başlatma süreci Web Arayüzünde sol tarafta listelenen başlatma noktasına karşılık gelir. Belki de en çok kullanılan başlatma eylemi olan Manüel Başlatma süreci, kullanıcıların Web Arayüzünün sol tarafındaki navigasyon çubuğundan sürecin kopyasını oluşturabilmelerine olanak sağlar. İşlem tasarımcısı, sürece farklı noktalardan başlayabilmek için çoklu Manüel Başlatma eylemlerini kullanabilir.

Etkin

Başlatma noktasını geçici olarak seçilmez kılmak / çalışmaz hale getirmek için, bu kutudaki işareti kaldırın. Yeniden etkinleştirmek için, Etkinleştirildi kutusunu işaretleyin.

Süreci başlatacak grup

Manuel Başlatma eylemini kullanarak bu süreci başlatmasına izin verilen güvenlik veya görev grubunu belirler. Yalnızca belirtilen güvenlik grubunda yer alan kullanıcıların Manuel Başlatma eylemini kullanarak süreci başlatmasına izin verilir.

Yinelemeli başlatma

Yinelemeli Başlatma eylemi süreç kopyasını periyodik olarak veya belirlenen bir takvime göre yaratır ve başlatır. İşlemler ay sonunda, belirli bir yıl dönümü tarihinde veya çeşitli diğer tipteki iş takvimlerine uygun olarak yaratılabilir.

Zamanlama

İşlem aşama durumlarının oluşturulması arasında geçecek olan süreyi belirtir. Daha ayrıntılı bilgi için, 39. sayfada Gecikmelerin Belirlenmesi bölümüne bakınız.

İlk tetikleme zamanı

İşlemin çalıştırılmak üzere programlandığı bir sonraki tarihi belirtir. Bu zamanı güncellemek veya ihtiyaçlarınıza uygun olarak değiştirmek için, Yekrar hesapla seçeneğini tıklayın. İleriye doğru programlanmış olan bütün yürütümler bu tarih esas alınarak başlatılacaktır.

DB tarama

Eşleşen kayıtları bulmak üzere veri kaynağını tarayan bir SQL (veritabanı sorgu dili) sorgu dizisi kullanır. Bulunan kayıtlar, eşleşen kayıtları bulmak üzere veri kaynağını tarayan bir SQL (veritabanı sorgu dili) sorgu dizisi kullanır. Bulunan kayıtlar sürecin kopyasının oluşturulmasında kullanılır. Veri kaynağından sorgulanan veriler sürecin veri öğelerine başlangıç değerlerini vermek için kullanılabilir.

Açıklama

Bu eylemin kısa bir tanımını yapar.

Veri kaynağı

Veritabanı güncellemede/sorgulamada kullanılacak veri kaynağının seçildiği alandır. Veri kaynakları, sistem yöneticisi tarafından Web Arayüzü üzerinde oluşturulur.

Başlatma izni

Bu başlatma eylemini kullanarak süreç aşama durumunu başlatabilmek için gerekli olan güvenlik seviyesini tanımlar.

SQL komutu

Çalıştırılacak SQL komutunu belirtir. Komut hangi alanların hangi tablolardan seçileceği ile ilgili bir cümleciği içeren bir “seç” (SELECT) ifadesi olmalıdır. “Seç” ifadesi ile sistemden getirilen her kayıt, bir süreç aşama durumu yaratır.

Sonuç eşleme

”SELECT” ifadesi ile alınan/okunan değerlerin bunlara karşılık gelen süreç veri öğeleri ile eşleştirildiği bölümdür. Sonuç eşleme ekranını kullanarak, sol taraftaki parametreye eşleştireceğiniz veri öğesini sağ tarafta seçmelisiniz.

Yinelemeli DB tarama

Yinelemeli DB Tarama süreci, sorgulamanın web arayüzü üzerinden manuel olarak çalıştırılması yerine belli zaman periyotlarında otomatik olarak çalışması dışında, standart DB (Veritabanı) Tarama süreci ile hemen hemen aynı şekilde çalışır. Daha fazla bilgi almak için, DB Tarama eylemini okuyunuz.

Açıklama

Bu eylemin kısa bir tanımını yapar.

Veri kaynağı

Veritabanı güncellemede/sorgulamada kullanılacak veri kaynağının seçildiği alandır. Veri kaynakları, sistem yöneticisi tarafından Web Arayüzü üzerinde oluşturulur.

SQL komutu

Çalıştırılacak SQL komutunu belirtir. Komut hangi alanların hangi tablolardan seçileceği ile ilgili bir cümleciği içeren bir “seç” (SELECT) ifadesi olmalıdır. “Seç” ifadesi ile sistemden getirilen her kayıt, bir süreç aşama durumu yaratır.

Zamanlama

Veritabanı Tarama sürecinin ne sıklıkta yapılacağını belirtir. Sürenin ayarlanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, 39. sayfada Gecikmelerin Belirlenmesi bölümüne bakınız.

Sonraki çalışma zamanı

Veritabanı Tarama sürecini çalıştırmak üzere programlanan bir sonraki zamanı belirtir. Süreye bağlı olarak sistemin bir sonraki geçerli başlatma tarihini hesaplaması için, Yeniden hesapla seçeneğini tıklayın.

Etkin

Bu seçenek, Yinelemeli DB Tarama sürecinin programlandığı şekilde çalışıp çalışmadığını belirler. Tarama sürecini geçici olarak çalışmaz hale getirmek için bu seçenekteki işareti kaldırın.

Sonuç eşleme

”SELECT” ifadesi ile alınan/okunan değerlerin bunlara karşılık gelen süreç veri öğeleri ile eşleştirildiği bölümdür. Sonuç eşleme ekranını kullanarak, sol taraftaki parametreye eşleştireceğiniz veri öğesini sağ tarafta seçmelisiniz.

Açıklama

Bileşenin kendi adının belirtildiği yerdir.

Posta sunucusu

Hangi mail sunucusu kullanıyorsanız o sunucunun yöneticileri tarafından size verilen portu girmelisiniz.

Kullanıcı adı

Sistem üzerinde süreci tetikleyecek olan maillerin hangi adres üzerinden gelmesini istiyorsanız bu alana o adres yazılmalıdır.

Şifre

 Kullanıcı adı alanında  yazılı olan mail adresinin şifresinin yazıldığı alandır.

Posta kontrol sıklığı

E-posta kontrolünün ne sıklıkta yapılacağını belirtir.

Veri elementleri

Aşağıdaki alanlar E-Flow’da karşılık gelen veri elementleriyle eşleştirilir.

Gönderim tarihi

E posta tarih bilgisini getiren bu alanı date değişkeniyle eşleştirmek gerekmektedir.

Posta konusu

E-posta konusu bilgisini getiren bu alan string bir değişkenle eşleştirilmelidir.

Gönderen adı

Mail adresi bilgisini getiren bu alan string bir değişkenle eşleştirilmelidir.

Posta gövde

Mail içerik bilgisini getiren bu alan memo bir değişkenle eşleştirilmelidir.

Tiger kontrol

Tiger Kontrol bir başlatma eylemi olarak Tiger’ da ilgili fiş türüne veri girildiği anda E-Flow’da süreç tetiklenmesi sağlar.

Açıklama

Bileşenin kendi adının belirtildiği yerdir.

Fiş türü

Tiger’da verisi getirilebilecek fiş türlerini gösterir.

Firma no

Tiger’ dan getirilmesini istediğimiz datanın hangi firmadan geleceğini gösteren alandır.

Dönem no

Tiger ‘dan gelen datanın hangi dönem numarası ile geleceğini belirten alandır

Veri eşleştirme sekmesi genel tabında seçilen fiş türüne ait XML desenindeki parametrelere karşılık gelen E-Flow veri elementlerinin eşleştirilmesinin yapıldığı alandır.

E-Fatura kontrol

İlgili web adresine fatura geldiğinde E-Flow’ da süreç başlatır.Seçilen E- Fatura entegratörüne yeni bir fatura geldiği anda otomatik olarak sürecin tetiklenmesini sağlayan bileşendir.

Kullanıcı adı

E-Fatura entegratörü tarafından verilen kullanıcı adı bilgisidir.

Şifre

E-Fatura entegratörü tarafından verilen şifre bilgisidir.

Entegratör

E-Flow’ un entegre olduğu entegratörlerin gösterildiği alandır.

Document

E-faturanın pdf formatı halindeki görsel halidir. Veri elementlerinden doküman (document) veri tipindeki alanlardan seçim yapılır.

E-Fatura

Memo bir değişkenle eşleştirilmesi gereken E-fatura alanı. E-faturanın ubl formatını getirir.

Fatura türü

Gelen fatura türünün(iade veya satın alma) belirlendiği alandır.

String bir değişkenle eşleştirilmesi gereken fatura türü sekmesi

E-faturanın tür bilgisini getirir.

Zamanlama

Faturanın hangi aralıklarla, hangi zaman dilimlerinde getirileceği bilgisini gösterir.

İlk tetikleme zamanı

E-Fatura kontrolünün E-Flow’ da ilk tetiklenme zamanının belirleneceği alandır.

İlk fatura tarihi

Getirilecek e-fatura listesindeki ilk fatura filtreme tarihini gösterir.