fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

Veri Öğesi Özellikleri 2

Ad

İşlem tasarımında kullanılan veri öğesinin ismini görüntüler. İsimde boşluk olamaz. Boşluk yerine alt çizgi karakteri (“_”) kullanılabilir. İsim, veri öğesi yaratılırken kullanılırken isimden otomatik olarak türetilir ancak daha sonra değiştirilebilir.

Görünen Ad

Ekran ismi, verilerin web arayüzünde kullanıcıya sunulmasında kullanılan isimdir. Ekran İsmi, boşluk da dâhil olmak üzere çeşitli karakterden oluşabilir.

Varsayılan Değer

Veri öğesi türlerinin birçoğu, varsayılan bir değer belirlenmesine olanak tanır. Bu değer, sürecin aşama durumu oluşturulurken kullanılır. Çok kullanılan bilgiler için varsayılan bir değer tanımlanması, veri giriş süresini kısaltır.

Varsayılan Ek

Belge veri türleri için varsayılan bir dosya belirlenebilir. Bu tip süreçler için boş bir sipariş formu veya yeni personel inceleme formu eklemek isteyebilirsiniz.

Veri Türü

Veri türünü değiştirmek istediğiniz takdirde, açılan kontrol penceresinden yeni veri türünü seçin.

Format

Tarihler ve rakamlar çeşitli şekillerde formatlanabilir. Formatlama seçenekleri için tabloya bakınız.

Uzunluk

Metin veri türünün maksimum uzunluğunu bu alandaki değeri değiştirerek belirleyebilirsiniz. Varsayılan değer olarak dizlerin uzunluğu 50 karakterdir. Dizilerin uzunluğu 250 karaktere kadar çıkabilir.

Maksimum/Minimum

Rakamsal veri türleri için maksimum ve/veya minimum değer belirlenebilir. Bu değerler, görevin web arayüzü üzerinden sisteme aktarılmasına izin verilmeden önce kontrol edilir.

Görüntüleme Tipi

Dizi veri türleri web arayüzünde çeşitli şekillerde görüntülenebilir. Metin Alanı seçeneği dışındakilerin tümü için değer listesi belirlenmelidir.

Metin Alanı (Text Field)

Metin Alanları, içine karakter verilerinin girilebildiği tek satırlı bir metin kutusu olarak gösterilir.

Açılır Listeler (Dropdown)

Açılır liste kutusu, Seçenek listesinde verilen değerlerle doldurulur. Kullanıcı daha sonra listeden istediği öğeyi seçebilir.

Radyo Düğmesi (Radio Button)

Seçenekler listesine girilen değerlere bağlı olarak Görev Detayları sayfasında bir grup seçenek bulunur.

Onay Kutuları (Checkbox)

Seçenekler listesine girilen değerlere bağlı olarak Görev Detayları sayfasında sıfır, bir veya daha fazla seçenek bulunur. Web Arayüzündeki Görev Detayları sayfasında görüntülenmek üzere Açılır Listede, Radyo Düğmesinde veya İşaret/Onay Kutularında kullanılacak olan değerlerin listesini belirleyin.

Popup Select

Veritabanı tablosundan Popup menü şeklinde veri seçimini sağlar. Anlık sayfalama ve filtre alanlarını oluşturur.

Veri Tabanı Tablosunun Kullanımı(Database)

Hesabınız için tanımlanmış olan bir veri kaynağı varsa, açılır listeyi ve PopupSelect için veri tabanı tablosundan bilgileri alabilirsiniz.

İlk olarak, Veri Öğesi özellikler diyalogunda veritabanı (Database) sekmesini seçin. Veri tabanından alınan bilgilerle doldurmak istiyorsanız, “Veri kaynağını Kullan” onay kutusunu seçin.

İkinci olarak, erişmek istediğiniz bilgileri içeren veri kaynağını seçin.

Üçüncü olarak, kontrolü doldurmak için kullanmak istediğiniz veri grubunu sistemden getirecek olan SQL sorgusunu oluşturun. Oluşturduğunuz sorgu veri tabanından birden fazla alan getirebilir. Eşleştirilecek öğenin (öğelerin) değeri olarak veri tabanından getirilen ilk alan kullanılacaktır. Birden fazla sütun getirilmişse, geri kalan sütunlar görüntüleme değerleri olarak kullanılır.

Özellikle Popupselect, Dropdown türü sütunlarda değer sütunu ile görüntülenen veri farklı olacaktır. Sorguda tanımlanan ilk alan “Value” (değer), ikincisi ise “Text” (görüntülenen metin) ile eşleşecektir. Bu özellik, son kullanıcılara daha anlamlı gelen metinsel açıklamalar sunarken, arka planda verilerin göreli daha kısa bağlantılarla depolanmasını sağlar. Bu değer’lerin aynı zamanda sizin veri tabanı güncellemelerinizde kullanacağınız referans değerler olacağını hatırlatalım.

Veri kaynağı kullanıyorsanız, sorgu ile sistemden alınan bilgiler “Seçenekler” sekmesine girmiş olduğunuz bilgilerin, eğer varsa, üzerine yazılır.