fbpx
KARİYER

Dokümanlar

Genel

Designer

İş akış eylemleri

Tüm süreçler en az bir başlatma noktası veya eylemi içermelidir. İşlemler, aynı türde çoklu eylemler şeklinde dahi olsa, birden fazla başlatma eylemi içerebilir.

Böl

Bölme Eylemi, bağlantılı ama tamamlanması için birbirine ihtiyaç duymayan eylemlerin eşzamanlı olarak çalıştırılmasını sağlar. Eylemleri paralel olarak çalıştırmak için, Bölme Eyleminin dışarı yönlü ok bağlacından birden fazla sayıda bağlantı çizebilirsiniz.

Birleştir

Başlatma noktasını geçici olarak seçilmez kılmak / çalışmaz hale getirmek için, bu kutudaki işareti kaldırın. Yeniden etkinleştirmek için, Etkinleştirildi kutusunu işaretleyin.

Dahil et

Manuel Başlatma eylemini kullanarak bu süreci başlatmasına izin verilen güvenlik veya görev grubunu belirler. Yalnızca belirtilen güvenlik grubunda yer alan kullanıcıların Manuel Başlatma eylemini kullanarak süreci başlatmasına izin verilir.

Karar

İşlem aşama durumlarının oluşturulması arasında geçecek olan süreyi belirtir. Daha ayrıntılı bilgi için, 39. sayfada Gecikmelerin Belirlenmesi bölümüne bakınız.

İfade

Kontrol edilecek ifadeyi tanımlar. İşlem verileri, hesaplamada kullanılıyor olabilir. Bu durumda, sistem, hesaplamanın sonucunda rakamsal bir değer geri verdiği takdirde, sıfır dışındaki herhangi bir rakam “Evet”, sıfır sonucu ise “Hayır” olarak değerlendirilir.

Beklet

Bu başlatma eylemini kullanarak süreç aşama durumunu başlatabilmek için gerekli olan güvenlik seviyesini tanımlar.

Süre

Süreyi belirler. Daha ayrıntılı bilgi için 39. sayfadaki Sürelerin Belirlenmesi bölümüne bakınız.

E-posta gönder

Yinelemeli Başlatma eylemi süreç kopyasını periyodik olarak veya belirlenen bir takvime göre yaratır ve başlatır. İşlemler ay sonunda, belirli bir yıl dönümü tarihinde veya çeşitli diğer tipteki iş takvimlerine uygun olarak yaratılabilir.

Kimden

E-postanın Gönderen alanında kullanılacak olan e-posta adresini belirtir.

Kime, Cc, Bcc

Mesajın alıcısını belirtir. Her alan sıfır veya virgülle ayrılmış birden fazla sayıda alıcı içerebilir.

Alıcılar, sunucu güvenliğinde tanımlandığı üzere belirli e-posta adresleri, bir kullanıcı veya kullanıcı grubu veya süreç veri öğelerinden alınan bir e-posta adresi olabilir.

E-posta adres türleri

Adrest TürüNe İçin Kullanılır?Örnekler
Sabit AdresBelirli bir internet e-posta adresine mail göndermek istediğinizdeinfo@nold.trnetteknoloji.com.tr iletisim@flypgs.com
Grup veya Birey;
Grup veya Kullanıcı ismini parantez içine alın.
E-Flow Kullanıcısına veya Kullanıcı Grubuna mail göndermek
[Özgür EROL]
[Muhasebe]
[Amirim]
Veri Öğesi;
Veri Öğesi tanıtıcısının başına ve sonuna “%” işareti koyun.
e-posta adresi süreç veri öğesinde yer aldığında
%user_email%
%reply_address%

Konu

Mesajın konusunu belirtir. Yüzde işaretleri arasına alınmış veri öğesi, ismi belirtilmek suretiyle süreçten alınan verileri içerebilir. (örneğin, Bakiyeniz %hesap numarası% gibi)

Mesaj (Text content / HTML content)

Mesajın esas metnini belirtir. Mesajda, yüzde işaretleri (%) arasına alınmış süreç veri öğesi ismi belirtilmek suretiyle süreçten alınan veriler kullanılabilir. (örneğin; Bakiyeniz, %bakiye tutarı%)

Eklentiler

E-posta mesajında bir veya daha fazla sayıda dosya eklentisi olabilir. Mesaja dosya eklemek için, metin kutusunun yanındaki kutuya tıklayın. Eklemek istediğiniz dosyayı seçin ve “Aç” seçeneğine tıklayın.

Alt süreç

Alt Süreç eylemleri, bir işlemin (üst süreç) ikinci bir işlemi (alt süreç) çalıştırmasına olanak sağlar. Üst süreç, devam etmeden önce alt sürecin tamamlanmasını bekler. Üst ve alt süreçler, alt süreç çalışmaya başladığında ve tamamlandığında birbirlerine veri aktarabilirler.

Alt süreç çalışır durumda iken üst sürecin devam etmesini istiyorsanız, Alt-işlem eylemini çalıştırmadan önce üst sürece bir bölme/ayırma eylemi ekleyin.

Alt sürecin ismiyle birlikte ilgili işlemde geçerli bir Manüel Başlatma noktasını seçin. Üst sürece bağlanmadan önce, alt sürecin var olması gerekir. 

Giriş ve çıkış haritaları ile eşleştirme

Giriş Haritası sekmesinde başlatılmadan önce üst süreçten alt sürece gönderilecek olan veri öğelerini seçin.Çıkış Haritası sekmesinde, alt süreç tamamlandığında alt süreçten üst sürece geri gönderilecek olan veri öğelerini seçin.

Sonlandır

İşlemin çalıştırılmak üzere programlandığı bir sonraki tarihi belirtir. Bu zamanı güncellemek veya ihtiyaçlarınıza uygun olarak değiştirmek için, Tekrar hesapla seçeneğini tıklayın. İleriye doğru programlanmış olan bütün yürütümler bu tarih esas alınarak başlatılacaktır.