fbpx
KARİYER

Yapay zekâ, veri analizi, doğal dil işleme (NLP), makine öğrenimi (ML) ve derin öğrenme gibi alt alanları içerir. Bu teknolojiler, büyük veri kümelerinden anlamlı bilgiler çıkarma, karmaşık görevleri otomatikleştirme ve öngörülerde bulunma gibi çeşitli işlevleri yerine getirebilir. Örneğin, makine öğrenimi algoritmaları, büyük veri setlerindeki desenleri tanımlayarak karar verme süreçlerini iyileştirebilir.

BPM ise bir organizasyonun iş süreçlerini modelleme, analiz etme, iyileştirme ve otomatikleştirme süreçlerini kapsar. BPM, iş süreçlerinin verimliliğini artırmak ve uyumluluğunu sağlamak için kullanılır. Bu kapsamda kullanılan araçlar ve yöntemler, süreçlerin her aşamasını optimize etmeyi amaçlar.

Yapay Zekâ (AI) ve İş Süreçleri Yönetimi (BPM), modern iş dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler yaratma potansiyeline sahip iki önemli teknolojik alan olarak öne çıkmaktadır. Yapay zekâ, makinelerin insan benzeri zekâ sergileyebilmesi için geliştirilmiş algoritmaları ifade ederken, BPM işletmelerin iş süreçlerini optimize etmelerine, verimliliği artırmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olan bir yönetim disiplini olarak tanımlanabilir. Bu iki alanın birleşimi, iş dünyasında yenilikçi çözümler ve rekabet avantajı sağlama potansiyelini daha da üst seviyelere taşıyacaktır.

Yapay zekâ ve BPM’in birleşimi, iş süreçlerinin daha akıllı, hızlı ve verimli hale getirilmesini sağlayacaktır. Bu entegrasyon süreciyle işletmeler birçok alanda büyük avantajlar elde edebilir. Örneğin;

Otomatik Süreç Modelleme ve İyileştirme: Yapay zekâ, mevcut iş süreçlerini analiz ederek otomatik olarak modelleyebilir ve iyileştirme önerilerinde bulunabilir. Bu, süreçlerin sürekli olarak optimize edilmesini sağlar.

Veri Tabanlı Karar Verme: Yapay zekâ, büyük veri setlerini analiz ederek öngörülerde bulunur ve karar verme süreçlerini destekler. Bu, iş süreçlerinde daha bilinçli ve veri tabanlı kararlar alınmasına olanak tanır.

Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimi: Yapay zekâ, müşteri davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir. BPM ile entegrasyon sayesinde, bu kişiselleştirilmiş hizmetler iş süreçlerine entegre edilerek müşteri memnuniyeti artırılabilir.

Otomatik Görev Dağıtımı ve İzleme: Yapay zekâ, iş süreçlerindeki görevlerin otomatik olarak dağıtılmasını ve izlenmesini sağlar. Bu, insan hatalarını minimize ederek süreçlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Yapay zekâ ve BPM’in gelecekteki birleşimi, iş dünyasında daha da derin ve kapsamlı bir dönüşüm sağlayacaktır. Bu dönüşümün öngörülen bazı olası yönlerini ise;

Tam Otomasyon ve Otonom Sistemler: Gelecekte yapay zekâ destekli BPM sistemleri, insan müdahalesine gerek kalmadan iş süreçlerini tamamen otomatikleştirebilir. Bu, özellikle tekrarlayan ve zaman alıcı görevlerin otomasyonu için büyük avantajlar sağlar.

Gerçek Zamanlı Süreç Optimizasyonu: Yapay zekâ, gerçek zamanlı veri analizi yaparak iş süreçlerini anlık olarak optimize edebilir. Bu, değişen koşullara hızlı adapte olmayı ve sürekli iyileştirme döngüsünü mümkün kılar.

Proaktif İş Süreci Yönetimi: Yapay zekâ, gelecekteki trendleri ve potansiyel sorunları öngörerek proaktif önlemler alabilir. Bu, iş süreçlerinin önceden planlanmış stratejilerle yönetilmesine olanak tanıyacaktır.

Karma Gerçeklik ve Dijital İkizler: Yapay zekâ ve BPM’in entegrasyonu, karma gerçeklik ve dijital ikiz teknolojileriyle birleştirildiğinde, iş süreçlerinin sanal ortamda simüle edilmesini ve test edilmesini mümkün kılacaktır. Böylece süreç iyileştirmelerinin riskini azaltarak daha yenilikçi çözümler geliştirilmesinin önünü açacaktır.

Sonuç olarak, iş süreçlerine yapay zekânın dahil olması, iş dünyasına yeni bir soluk getirecek ve aynı zamanda değişik fırsatlar ve yenilikçi çözümler ortaya çıkacaktır. Bu entegrasyon, iş süreçlerinin varolan verimliliğini artırıp, işletmelerin esnek ve rekabetçi yapılarına ek bir katkı sağlayarak organizasyonlara önemli bir avantaj sunar. Gelecekte, bu iki alanın daha da derinleşen entegrasyonu ile iş dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanması beklenmektedir. İş süreçlerini optimize etmek ve rekabet avantajı elde etmek isteyen organizasyonlar için yapay zekâ ve BPM’in birleşimi kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir.

 

Referanslar

Zebec, A. & Indihar Štemberger, M. (2024), “Creating AI Business Value Through BPM Capabilities”, Business Process Management Journal, Vol. 30 No. 8, pp. 1-26. https://doi.org/10.1108/BPMJ-07-2023-0566.

https://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/tubisad-bit-2022-tr-120523.pdf