fbpx
KARİYER

Toplum ve endüstri evrimlerinin BPM üzerindeki etkisi

İnsanlık tarihini incelediğimizde; avlanarak geçimini sağlayan toplumdan yerleşik hayata geçerek Tarım Toplumu olarak adlandırılan toprağı ekip biçerek hayatını sağlama aşamasına geçtikleri görülmektedir. Bu dönem ile birlikte artık tüketici toplumundan üretici topluma geçiş yapıldığı söylenebilmektedir. Tarım Toplumunun ardından makineleşmenin öne çıkışı ile dört büyük Endüstri devrimini geride bırakarak 2017 yılında ilk kez konuşulmaya başlanan Toplum 5.0 […]

BPM döngüsünde süreç görselleştirme

Bir önceki blog yazımızda BPM döngüsü ile dijital dönüşüme geçişin nasıl gerçekleştirebileceğine dair bilgiler paylaşmıştık. Bu yazımızda ise döngüde yer alan Süreç Tanımlama ve Süreç Keşfi adımlarında neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilerden bahsetmiş olacağız. Öncelikle BPM döngüsündeki temel adımları hatırlayalım. İlk aşamada ele alınacak süreçlerin neler olduğunun belirlenmesinin yanı sıra […]

Dijital dönüşümde BPM döngüsünün yeri

İnsanlık tarihindeki dört büyük devrim olan tarım, sanayi, 1950’lerden günümüze bilgisayarın hayatımıza girmesi ile enformatik devrim ve 20. yy. sonlarında Endüstri 4.0 devrimi ile dijitalleşme, dijital dönüşüm ve akıllı fabrikalar gibi kavramlar süreçlerimizi ve iş yapış şekillerimizin değişmesini sağlamıştır. Dijital dönüşümün temelinde gerek günlük yaşantımızda gerekse çalışma ortamındaki iş yapış şekillerimizin ve süreçlerimizin bilgisayarlar yardımı […]

Süreç kavramını ve BPM-iş süreç yönetimini nasıl tanımlarsınız?

Bilindiği gibi günümüzde globalleşmenin ve teknolojinin hızlı değişimiyle ile birlikte rutin olarak devam eden süreçlerin de bu değişimden etkilenmesi kaçınılmazdır. En basitinden uyanma başlangıç olayı ile başlayan ve uyuma bitiş olayı ile tamamlanan bir günümüzü bir süreç olarak ele aldığımızda rutin olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin arasına akıllı telefonun ve sosyal medyanın takip edilmesi adımı da eklenmiştir. […]